Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
evangelia
Η ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την συνεχή και ομαλήπαροχή μεταφορών επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικώνοδικών μεταφορών επιβατών,καθώς ο σκοπός του νόμου είναι να εξασφαλίσει στους επιβάτες την συνεχή προσφορά δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών και ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργιά των δικτύων δημοσίων οδικών επιβατικών μεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τούς να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας των μεταφορών αυτόν με το δυνατότερο χαμηλό κόστος.
 
 
Γιώργος
Η καταργούμενη διάταξη προβλέπει «Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον τουΔιοικητικού Εφετείου μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησητους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.»Φαντάζομαι η κατάργηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς….