Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κουτσανδρέα Κυριακή
Αποτελεί σκάνδαλο και πρόκληση για την ελληνική κοινωνία να γίνονται σπατάλες στο δημόσιο βίο τη στιγμή που οι Ελληνες βιώνουν τόσο σκληρή οικονομική πραγματικότητα! Η περιστολή των δαπανών αποτελεί επιτακτική ανάγκη και, όσοι ζημίωσαν την Ελλάδα, να τιμωρούνται παραδειγματικά και να στηλιτεύονται! Δεν είναι δυνατόν νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, να υπηρετεί στην άκρη της χώρας μακριά απο την οικογένειά του με 600 ευρώ και να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και από την άλλη να έρχονται στο φως στοιχεία για πολίτες, που απέκτησαν παρανόμως ολόκληρες περιουσίες ή να τονίζεται η πολυτέλεια την οποία απολαμβάνουν πολιτικά πρόσωπα! Επιπλέον να ανακαλύπτονται τεράστια χρηματικά ποσά στο εξωτερικό και να λαμβάνονται χιλιάδες παράνομες συντάξεις! Δικαίως υπάρχει λαϊκή οργή και αγανάκτηση!Κράτος, λοιπόν, χωρίς δικαιοσύνη, αξιοκρατία και κοινωνική πολιτική δεν έχει μέλλον!
 
 
Πετροπούλου Β.
Θα ήταν προτιμότερο να μετακομίσουν άμεσα οι δημόσιες υπηρεσίας σε κτήρια του Δημοσίου που είναι κλειστά και ανεκμετάλλευτα. Η εξοικονόμηση χρημάτων θα ήταν μεγαλύτερη και θα γίνονταν και ένα ουσιαστικό συμμάζεμα της δημόσιας περιουσίας.
 
 
Christos
Καλό θα ήταν να γίνει μία στρατηγική ώστε να μεταφερθούν οι δημόσιες υπηρεσίες λίγο έξω από την Αθήνα σε πιο φθηνά και σύγχρονα οικολογικά κτίρια, κοντά σε μετρό-προαστικό. Ίσως μπορεί να γίνει με ανταλλαγή παλιών κτιρίων νε νέα με συμμετοχή ιδιωτών.Οπότε και σύγχρονες εγκαταστάσεις θα γίνουν και οι οικοδομική δραστηριότητα θα αυξηθεί και θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα δημόσια κτίρια που είναι στο κέντρο και έχουν πλέον απαρχαιωθεί.
 
 
ΑΠΑ
Η μείωση των δαπανών μπορεί να γίνει με τον εξής απλό τρόπο:Ο προϋπολογισμός κάθε υπουργείου θα διαχωρίζεται σε δυο βασικά μέρη, 1. έξοδα μισθοδοσίας2. έξοδα διαφόρων άλλων δαπανών. Μετά από μια εκτίμηση των τρεχουσών αναγκών για την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των δυο κατηγοριών δαπανών, καθιερώνεται η λογική της αυξομείωσης του μισθού κάθε υπαλλήλου – (μέσω επιδόματος χρηστής διαχείρισης πχ) ανάλογα με την απόκλιση θετική – αρνητική από τις εκτιμώμενες δαπάνες. Με αυτό το τρόπο η ευθύνη χρηστής διαχείρισης μεταβιβάζεται σε κάθε υπάλληλο ο οποίος γνωρίζει ότι κάθε είδους σπατάλη έχει άμεση συνέπεια στην προσωπική του οικονομική κατάσταση. Στην πράξη κάτι τέτοιο βέβαια φαίνεται να έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, αν όμως με κάποιο τρόπο θεσμοθετηθεί έστω και συμβολικά, θεωρώ ότι θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση πόρων.Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο υπάλληλος ότι κάθε σπάταλη ενέργεια στην άσκηση διοίκησης, θα έχει άμεση συνέπεια στην τσέπη του…
 
 
Περικλής Αντωνάκος
Κατά τη γνώμη μου όσο και να μειωθούν τα μισθώματα το Δημόσιο δεν πρόκειται ποτέ να μειώσει τις δαπάνες του με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει υποχρεωτικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες να εγκαθίστανται σε κτήρια που τους ανήκουν, π,χ, ΙΚΑ – Πειραιώς και όχι βεβαίως να υποχρεώνονται να μετακομίζουν σε κτήρια ακατάλληλα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν και νέα εγκατάσταση, π.χ. Κεράνης