Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας έχει στην κυριότητα του πληθώρα κτηρίων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα κτήρια αυτά δέν εκμεταλεύονται όπως πρέπει, καθώς ενώ μπορούν να στεγάσουν υπηρεσίες του κράτους ή να ενοικιαστούν σε τρίτους παραμένουν ανεκμετάλλευτα, ενώ ταυτόχρονα πληρώνονται ενοίκια πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του δημοσίου. Προτείνω την καταγραφή, αξιολόγηση και πλήρη εκμετάλλευση των κτηρίων του Δημοσίου με ταυτόχρονη παραδειγματική τιμωρία όσων λάμβαναν αποφάσεις για την ενοικίαση κτηρίων με καταβολή υπερβολικών μισθωμάτων.