Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παντελής Σιώκος
Αντί τών ρυθμίσεων αυτών πού πραγματικά πολύ λίγα θά αποφέρουν στό Δημόσιο, είναι προτιμώτερο νά συσταθεί μιά εταιρεία πού θά έχει τίς εξής αρμοδιότητες/ αντικείμενα:- Έλεγχο κατάστασης, ενεργειακής ταυτότητας, καταλληλότητας ΟΛΩΝ τών κτιρίων τού Δημοσίου- Έλεγχο εξόδων γιά Ηλεκτρικό καί Θέρμανση καί σύγκρισή τους μέ αντίστοιχο κτίριο αναφοράς ενεργειακής κλάσσης Β. Αμέσως θά προκύψει τό ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ποσόν περιστολής εξόδων πού θά αποφέρει στό Δημόσιο η μεταφορά τής υπηρεσίας σέ καλύτερο ενεργειακά κτίριο, ή η ενεργειακή ανάβάθμιση τού υπάρχοντος.Καθορισμός χρονικού ορίζοντα γιά τήν επίτευξη τού συγκεκριμμένου στόχου από ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καί θέσπιση ΠΟΙΝΗΣ στήν περίπτωση υπέρβασης τού στόχου αυτού. Μέσα σέ δύο χρόνια ΚΑΜΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δέν πρέπει νά υπερβαίνει σέ κατανάλωση τήν ενέργεια πού αντιστοιχεί στό ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο.- Έλεγχο διαθεσίμων κτιρίων γιά τήν (μετα)στέγαση τών Κρατικών υπηρεσιών καί διαπραγμάτευση τού μισθώματος όπως ακριβώς κάνουν π.χ. οι Τράπεζες.Αυτό πού περιγράφεται στό σχέδιο νόμου μέ ποσοστά μείωσης 10%, 15%, 20% ΚΛΠ, χωρίς ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ στήν Ενεργειακή ταυτότητα τού υπό εξέτασιν κτιρίου, μοιάζει εντελώς παράλογο. Είναι π.χ. πολύ πιθανό νά συμφέρει νά μετακομίσει μιά Υπηρεσία σέ κτίριο μέ υψηλώτερο μίσθωμα τού υπάρχοντος εάν έτσι εξοικονομεί ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από τήν εξοικονομηση ενεργείας.Τό Δημόσιο σπαταλά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ γιά τήν θέρμανση/ Ψύξη καί τόν φωτισμό τών δημοσίων κτιρίων. Ένας απλός οπτικός έλεγχος θά σάς πείσει. Πετάμε κυριολεκτικά «τσουβάλια» μέ χρήματα στόν αέρα.Η μείωση -ή η αύξηση τών μισθωμάτων είναι κάτι πού αφορά προσφορά καί ζήτηση είτε προκειται γιά ίδιώτες είτε γιά κρατικές Υπηρεσίες. Τό καλύτερο πού μπορεί νά προσφέρει τό Δημόσιο στόν εαυτό του – καί άρα σέ όλους εμάς τούς πολίτες αυτής τής χώρας – είναι νά λειτουργήσει επι τέλους μέ τούς αυτονόητους όρους τής αγοράς. Νά «παζαρέψει» τά μισθώματα όχι μέ φόρμουλες καί «ποσοστά» αλλά όσο πάει η αγορά όπως ο κάθε ιδιώτης.Καί νά περικόψει δραστικά τήν ΣΠΑΤΑΛΗ τήν τραγική ΣΠΑΤΑΛΗ «πικρών» δημοσίων χρημάτων γιά τήν λειτουργία κτιρίων ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.Έχω νά προτείνω καί τρόπο πού θά γίνεται αυτό τό «παζάρι» καί ο αντίστοιχος έλεγχος:- Θά επιλεγούν 6 εταιρείες συμβούλων (ιδιωτικές) κατόπιν αντιστοίχου διαγωνισμού οι οποίες θά αναλάβουν τό έργο πού αναφέραμε πιό πάνω.Αυτές οι εταιρείες θά ψάχνουν τήν αγορά, θά ελέγχουν τά κατάλληλα κτίρια, καί θά είναι γενικά ο μεσάζων ανάμεσα στόν ιδιώτη πού νέμεται τό κτίριο καί στήν Υπηρεσία πού ενδιαφέρεται γιά αυτό (ή στεγάζεται ήδη σέ αυτό).ΟΙ εταιρείες αυτές θά μπορούν νά λειτουργούν καί ανταγωνιστικά μεταξύ τους, δηλ. μιά Υπηρεσία θά μπορεί νά απευθύνεται σέ περισσότερους συμβούλους καί νά επιλέξει ποιά προσφορά κτιρίου είναι η καλύτερη γιά τήν στέγασή της.Γενικά, ο όρος πού πρέπει νά μπεί είναι ότι π.χ. από 01-01-2014 καμμία Κρατική Υπηρεσία δέν επιτρέπεται νά στεγάζεται σέ κτίριο Ενεργειακής Κλάσσης χαμηλώτερης τής Β.Τότε η εξοικονόμηση θά ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΑ καί μάλιστα θά είχαμε καί παράπλευρα οφέλη αφού οι ιδιοκτήτες ανταγωνιζόμενοι ο ένας τόν άλλο θά έσπευδαν νά αναβαθμίσουν τά κτίριά τους γιά νά μήν χάσουν τό -πολύτιμο -μίσθωμα. Δώστε στήν περίφημη «ανάπτυξη» μιά δυνατότητα, μήν φτιάχνετε «κουτάκια μέ ποσοστά». Δώστε στό Δημόσιο τήν δυνατότητα νά μπεί δυναμικά στόν «εξυχρονισμό», τόσο στίς υποδομές όσο καί στήν λογική λειτουργίας πού τό διέπει. Δέν μπορεί νά λειτουργούμε μέ λογικές είσπραξης καί περικοπών πού θυμίζουν άλλες εποχές καί άλλα πολιτικά συστήματα
 
 
Δημήτρης
καλές οι (υποχρεωτικές) μειώσεις μισθωμάτων των δημοσίων υπηρεσιών, έστω και αν άργησαν. Πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα ο σχεδιασμός, και να υλοποιηθεί γρήγορα, η μεταστέγαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια (ιδιοκτησίας Δημοσίου), κατά προτίμηση συγκεντρωμένα σε ένα κτιριακό συγκρότημα (όπου είναι εφικτό).
 
 
ΖΟΛΙΚΑ
1 Θα πρέπει να γίνει σύγκριση των μισθωμάτων με αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, γιατί είναι κοινό μυστικό οτι το Δημόσιο πληρώνει πολύ ακριβά για ενοίκια των διαφόρων Υπηρεσιών. Έτσι πιθανον να προκύψει μεγαλύτερη μείωση του μισθώματος.2. Όχι μακροχρόνια δέσμευση του ενοικιαζομένου ακινήτου.3. Αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων κρατικών ακινήτων (τα οποία θα πρέπει να περάσουν στη διαχείρηση ενός μόνο φορέα).Διερεύνηση των οικιστικών αναγκών του κάθε Υπουργείου, από άμισθες επιτροπές που θα συσταθούν από κατάλληλους υπαλλήλους κάθε Υπουργείου (μηχανικούς, διοικητικούς). Οι επιτροπές αυτές θα είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν το πόρισμά τους πλήρως αιτιολογημένο,σε συγκεκριμμένο χρόνο, αρκετό για να γίνει σοβαρή έρευνα και όχι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα του φαινομένου του απλού «ανακατέματος του χυλού»4. Απόδοση των κτιρίων στα Υπουργεία, ανάλογα με τα συμπεράσματα των παραπάνω επιτροπών, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (για τις Υπηρεσίες που έχουν επαφές με τους πολίτες), σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργεία των Υπουργείων.5. Μελέτη και κοστολόγηση των απαιτουμένων ανακαινίσεων ή και μεταρρυθμίσεων των χώρων, αξιολόγησή τους σε σχέση με τα καταβαλλόμενα ενοίκια.6. Όπου η κτιριακές επεμβάσεις, σε βάθος χρόνου, συμφέρουν στο Δημόσιο, δημοπράτηση του έργου και με την ολοκλήρωσή του μετακόμιση της Υπηρεσίας που έχει επιλεγεί ή7. Όπου αυτό κρίνεται ασύμφωρο, πώληση του ακινήτου από το φορέα αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, και απόδοση του τιμήματος στο αντίστοιχο Υπουργείο.Βεβαίως όλα αυτά προϋποθέτουν μακροχρόνια σχέδια και σταθερότητα στους στόχους, πράγμα το οποίο δυστυχώς δε μας χαρακτηρίζει ούτε ως άτομα (γενικά), αλλά ούτε ως Πολιτεία.
 
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σχετικά με το προβλεπόμενο στην παραγρ. 3 ποσοστό ελάχιστης (κατ’ουσίαν) απόδοσης 4,80% επί της αξίας του ακινήτου (όπως αυτή ειδικά προσδιορίζεται), έχω ένσταση για το ύψος αυτού του ποσοστού… Γιατί 4,80% ? Ποιά άλλη επάνδυση τη σημερινή εποχή αποδίδει τέτοιο ποσοστό ? τη στιγμή που π.χ. οι τραπεζικές καταθέσεις αποδίδουν πολύ πιό χαμηλά ποσοστά ? Παρακαλώ για την σχετική επ’αυτού επεξηγηματική πληροφόρηση. Ευχαριστώ
 
 
Περικλής Αργύρης
Η μείωση των μισθωμάτων είναι αποτέλεσμα της λεπτομερής κοστολόγησης και αξιολόγησης των Δημοσίων δαπανών και των υπηρεσιών τους. Όχι απλώς απόφαση για μείωση τόσο της εκατό βάση του ποσού των μισθωμάτων. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να υπολογίζεται και η μείωση των φόρων επί εισοδήματος μισθωμάτων.