Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΠΑ
Η μείωση των δαπανών μπορεί να γίνει με τον εξής απλό τρόπο:Ο προϋπολογισμός κάθε υπουργείου θα διαχωρίζεται σε δυο βασικά μέρη, 1. έξοδα μισθοδοσίας2. έξοδα διαφόρων άλλων δαπανών. Μετά από μια εκτίμηση των τρεχουσών αναγκών για την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των δυο κατηγοριών δαπανών, καθιερώνεται η λογική της αυξομείωσης του μισθού κάθε υπαλλήλου – (μέσω επιδόματος χρηστής διαχείρισης πχ) ανάλογα με την απόκλιση θετική – αρνητική από τις εκτιμώμενες δαπάνες. Με αυτό το τρόπο η ευθύνη χρηστής διαχείρισης μεταβιβάζεται σε κάθε υπάλληλο ο οποίος γνωρίζει ότι κάθε είδους σπατάλη έχει άμεση συνέπεια στην προσωπική του οικονομική κατάσταση. Στην πράξη κάτι τέτοιο βέβαια φαίνεται να έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, αν όμως με κάποιο τρόπο θεσμοθετηθεί έστω και συμβολικά, θεωρώ ότι θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση πόρων.Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο υπάλληλος ότι κάθε σπάταλη ενέργεια στην άσκηση διοίκησης, θα έχει άμεση συνέπεια στην τσέπη του…
 
 
Κώστας Δημητρίου
Είναι παντελώς αυθαίρετη η μείωση με το έτσι-θέλω των μισθωμάτων.Αντί για ετσιθελική μείωση, καλύτερα είναι να υιοθετηθεί μια διαδικασία με τεκμήρια αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας. Θα μπορούσε να προβλέπεται δικαστική διαδικασία ατελώς για όλους τους διαδίκους, στην οποία θα γίνεται και η δια της δικαστικής οδού μείωση μισθωμάτων του δημοσίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.Θα πρέπει δε να προβλεφθεί και δεύτερος βαθμός (έφεση) με σύντομη προθεσμία (5 ημερών) για κλήτευση και άμεση εκδίκαση το πολύ σε δέκα (10) ημέρες από το δικαστή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.Σε πρώτο βαθμό αρμόδιος δικαστής ο Ειρηνοδίκης. Σε δεύτερο βαθμό το Μονομελές Πρωτοδικείο.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΤΕΛΩΣ – ΚΑΙ Η ΑΤΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Υ.Γ.: Γιατί έχει σταματήσει η δυνατότητα επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας μια γνώμης;
 
 
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι 116 κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα περίπου 190 κατά τόπους Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στεγάζονται όλα σε κτίρια που μισθώνονται απο το Ελληνικό Δημόσιο. Ποιός ο λόγος να διατηρούνται όλα αυτά τα κτίρια και όλες αυτές οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες, με τεράστιο κόστος; Πέρα απο τα άμεσα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, κοινόχρηστα, πετρέλαια, τηλέφωνα, νερό, ηλεκτρικό, καθαρίστριες, μελάνια για εκτυπωτές και τόνερ για φωτοτυπικά κλπ) οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται και πληθώρα εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσουν, προσωπικό το οποίο αποσπούν απο τα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους αποκτούν λειτουργικά κενά και τελικά το Δημόσιο χρεώνεται διπλά έξοδα για να προσλάβει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τα σχολεία. Απολύτως απαραίτητη η άμεση συγχώνευση των ανά νομό Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία εννιαία ανά νομό Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξίσουν αναγκαία η άμεση κατάργηση όλων των κατά τόπους Γραφείων Εκπαίδευσης (τα οποία είναι υποδιαιρέσεις των Διευθύνσεων). Το κέρδος μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν διπλό: αφενός η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και των ρουσφετολογικών αποσπάσεων και εφετέρου η σημαντική μείωση των εξόδων λειτουργίας της Δοίκησης της Εκπαίδευσης σε ποσό που υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
 
 
Εφη
1η Παρατήρηση-Ερώτηση: Αναφορικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 2Σύμφωνα με τον Νόμο 4002/2011 ΟΛΑ τα μισθώματα που κατέβαλλαν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου , μειώθηκαν υποχρεωτικά από 22/8/2011 20%.Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να προβείτε σε διευκρίνιση εάν οι μειώσεις που αναφέρει το νέο νομοσχέδιο θα είναι επιπλέον του 20%. Π.χ πρό του Νόμου 4002, το μίσθωμα ήταν 10.000€, από 22/8/2011 το μίσθωμα έγινε 8000€ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, πλην της εξαιρέσεως της περίπτωσης που το ετήσιο μίσθωμα ήταν ίσο ή κατώτερο του 5% της αντικειμενικής αξίας)Με το νέο Νομοσχέδιο το εν λόγω μίσθωμα θα μειωθεί κατά 1250€?(8000-3000)x 25%, δηλαδή θα έχει υποστεί ο ιδιοκτήτης συνολική μείωση 32,5%? (1250+2000) 2η Παρατήρηση –Ερώτηση : Υπονοείται στην παράγραφο 2 ότι τελικά δεν έχει γίνει εφαρμογή του Νόμου 4002, και υπάρχουν ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητο στο Δημόσιο, που δεν έχουν υποστεί την μείωση του 20% ? 3η Παρατήρηση:Οι κλίμακες των μειώσεων των μισθωμάτων ( 1000€, 2000€ και 3000€ , 10%, 15%, 25%) που προτείνονται εάν δεν λαμβάνουν υπόψη την επιφάνεια του κτηρίου μπορεί να προκαλέσουν αδικίες , με ταυτόχρονο κίνδυνο να μη μειωθούν τα πραγματικά υψηλά μισθώματα κατά το επιθυμητό επίπεδοΠ.χ Μπορεί να υπάρχει μίσθωμα 3000 για 1000τμ (3€/τμ) και 3000 για 300 τμ(10€/τμ). Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης που προσφέρει πολύ φθηνά το ακινητό του και πληρώνει πολύ μεγαλυτερο ΕΕΤΗΔΕ, υπόκειται την ίδια μείωση με ιδιοκτήτη που προσφέρει πολύ ακριβότερο ακίνητο και πληρώνει και μικρότερη φορολογία για το ακίνητό τουΕπιπλέον σημαντικό είναι να χωριστεί η χώρα σε κάποιες ζώνες, όπου θα αναφέρεται το μέσο ενοίκιο ανα τετραγωνικό μέτρο με βάση τιμές αγορά και βάσει αυτού θα δημιουργηθούν προοδευτικές κλίμακες μειώσεων.Π.χ Αττική (Βόρειου Τομέα) μέσο σημερινό μίσθωμα 14€/τμΚλίμακες: Μισθώματα από 12€/τμ μείωση 10%Μισθώματα από 12,1€/τμ εως 14€/τμ μείωση 15%Μισθώματα από 14,1€/τμ μείωση 25% ή παραπάνωΈτσι λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια και η περιοχή, δύο παράγοντες σημαντικοί για την αξιολόγηση των μισθωμάτων.Ιδανικά θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία των κτηρίων και σε παλια ενεργοβορα κτηρια να γίνεται μεγαλύτερη μείωση