Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Το δελτίο του στοιχείου κδ είναι προσωρινή άδεια διαμονής και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο θέμα αν δεν το χαρακτηρίσουμε άδεια διαμονής αλλά του αναγνωρίσουμε όλα τα χαρακτηριστικά της άδειας. Η άδεια διαμονής επιτρέπει στον αλλοδαπό υπήκοο να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο νόμος, έστω και προσωρινά. Αν ο συντάκτης του σχεδίου ΠΔ υπονοεί ότι η νομική φύση του προσωρινού δελτίου αιτήσαντος διεθνής προστασίας αλλοδαπού δεν είναι ταυτότητα, αυτό είναι κάτι άλλο, αν και κατά τη γνώμη μου, εφόσον το προσωρινό δελτίο αυτό έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή της πολιτείας, ταυτοποιεί το πρόσωπο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία του αλλοδαπού μπορεί να μην βεβαιώνονται από διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο δεν προσκόμισε ο αλλοδαπός στις αρχές και τα στοιχεία ανεφράφησαν κατά δήλωση. Συνεπώς, νομίζω ότι το ορθότερο θα ήταν να θεωρηθεί προσωρινή άδεια διαμονής.
 
 
γνώστης του ασύλου
Πράγματι, οι προβλέψεις για την επίδοση των προσκλήσεων για συνέντευξη του αιτούντος άσυλο των αποφάσεων είναι ικανοποιητικές καθώς διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι ο αιτών άσυλο θα ενημερωθεί πραγματικά σε γλώσσα που κατανοεί για τη συνέντευξη και την απόφαση που τον αφορούν ενώ,παράλληλα, διατηρείται μια ευελιξία στον τρόπο ενημέρωσής του. Όμως η πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης στον αιτούντα (όταν δεν προσέρχεται να ανανεώσει την κάρτα ιατήσαντος ασύλου)είναι προβληματική καθώς,είναι γνωστό στον χώρο του ασύλου,ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε ορισμένες αστυνομικές διευθύνσεις (όπως,πχ.της Αττικής στην Πέτρου Ράλλη) δεν είναι η πρέπουσα και,συχνά, οι αιτούντες άσυλο που προσέρχονται για ανανεώσεις δεν παίρνουν τις ανανεώσεις τους αυθημερόν αλλά μετά από μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Γι’ αυτό θα ήταν προτιμότερο,προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική γνώση αυτών των αιτούντων άσυλο, να υπάρξει πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης μετά την πάροδο π.χ. ενός μηνός από την τελευταία ημέρα ανανέωσης της κάρτας του αιτούντος.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ιδιαιτέρως επικίνδυνη και διατρέχουσα τον κίνδυνο να καταστεί η «αχιλλειος πτέρνα» του παρόντος νομοθετήματος η διάταξη της περ.2 της παρ. 3 (Όταν η επίδοση διενεργείται με άλλο τρόπο επισυνάπτεται και έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που εξηγεί το περιεχόμενο του εγγράφου, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ο αιτών).Με την σημερινή πλημμυρίτιδα αιτημάτων και την συστηματική πρακτική των αιτούντων να λαμβάνουν την ροζ κάρτα (δελτίο αιτήσαντος ασύλου) και κατόπιν να εξαφανίζονται διαισθανόμενοι ότι επικείται η απόρριψη του αιτήματος τους, είναι πρακτικώς αδύνατο να προσδιοριστεί Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΕΙ Ο (κάθε μεμονωμένος) ΑΙΤΩΝ, ειδικώς όταν τούτος δεν είναι παρών κατά την επίδοση του απαντητικού εγγράφου επί του αιτήματος του.Με την παρούσα μορφή της διάταξης, εμφιλωχωρεί ο κίνδυνος να κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ως μη ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στο επιδοθέν έγγραφο.Με ακριβώς τέτοια στρεψόδικα επιχειρήματα έχουν αναβληθεί επ’αόριστον (και έχουν πρακτικώς ακυρωθεί οι διαδικασίες απέλασεις χιλιάδων υπό απομάκρυνση αιτούντων, οι οποίοι είχαν λάβει απορριπτικές απαντήσεις στα σχετικά αιτήματά τους περί ασύλου).Προς τούτο θα ήτο προτιμητέο να επιλεγεί (περιοριστικώς) στο παρόν κείμενο η χρήση ΜΟΝΟ ΤΩΝ (4-5) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο ΟΗΕ.Γίνεται έτσι κατανοητό ότι σαφώς μένουν ακάλυπτοι δεκάδες χιλιάδες αιτούντες, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πρακτικώς αντίθετο για την Υπηρεσία Ασύλου, να εικάσει την πιθανώς κατανοητή γλώσσα από τον αιτούντα – μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες αιτούντες προέρχονται από μειονοτικά γλωωσικά στρώματα των χωρών καταγωγής τους, που χρησιμοποιούν δεκάδες τοπικά ιδιώματα και διαλέκτους, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ούτε καν αναγνωση στην μητρική τους γλώσσα.Με το να εμφανιζόμενα στα νομοθετικά μας κείμενα, βασιλικότεροι του βασιλεύως για να μην τυχόν κατηγορηθούμε ως «ρατσιστές», από τους διάφορους κατ’επάγγελμα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε οδηγήσει την χώρα μας στην σημερινή οικτρή κατάσταση.Είναι πλέον καιρός να θέσουμε ΟΡΙΑ (νόμιμα, εμφανή και ξεκάθαρα) στην όλη διαδικασία περί ασύλου, και επιτέλους να καταστήσουμε ευκρινές σε κάθε διερχόμενο από τη χώρα μας, ότι η παραμονή του εδώ, συνεπάγεται εκτός από δικαιώματα ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,μια εκ των οποίων είναι και η έγκαιρη, αυτοπρόσωπη προσέλευσή του στις κατά τόπους υπεύθυνες αρχές για την παραλαβή της απάντησης επί του δικού του αιτήματος.Προς τούτο, δέον είναι να τεθεί φραγμός στις διφορούμενες και ποικίλως ερμηνεύσιμες διατάξεις (από τις οποίες δυστυχώς βρίθουν οι νόμοι μας) και να δοθεί κίνητρο στους αλλοδαπούς για να προσέρχονται αυτοβούλως και να παραλαμβάνουν (εγκαίρως) την απάντηση της Ελληνικής Πολιτείας, αντί να μπαίνουμε στον φαύλο κύκλο των ατέρμονων επιδόσεων σε εικονικές διευθύνσεις κατοικίας, δικηγορικά γραφεία κτλ με εμφανή κίνδυνο να μην δοθεί ποτέ τέλος στη νομική αλληλογραφία μεταξύ Ελληνικού κράτος και αιτούντα αλλοδαπού.
 
 
γνώστης του ασύλου
Προκειμένου ο αιτών άσυλο να ενημερώνεται πραγματικά πριν από την απόφαση διακοπής ή απόρριψης του αιτήματος ασύλου του καθώς και για την απόφαση διακοπής του αιτήματος εξέτασής του και να έχει μία πιο λυσιτελή για τον ίδιο πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου προτείνω τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 1)Δεν είναι σαφές γιατί η σιωπηρή ανάκληση στο α’ βαθμό οδηγεί σε διακοπή ενώ στο β’ βαθμό σε απόρριψη. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής: «Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του και έχει διενεργηθεί η συνέντευξη του αιτούντος τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης εκδίδει απόφαση επί του αιτήματος. Εφόσον δεν έχει διενεργηθεί συνέντευξη σε οποιοδήποτε βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης διακόπτει την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο». 2) Λόγω της διαπιστωμένα συχνής ανυπαίτιας αδυναμίας των αιτούντων άσυλο να πετυχαίνουν την ανανέωση της κάρτας τους στις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις,ενώ προσέρχονται έγκαιρα,προτείνεται ηα ακόλουθη τροποποίηση του εδαφίου (στ) ως εξής: «δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημέρα λήξης του ειδικού ατομικού δελτίου». 3)Στο τέλος του εδαφίου ε να προστεθεί η φράση «Στις περιπτώσεις του παρόντος και του προηγούμενου εδαφίου, η διαπίστωση της σιωπηρής ανάκλησης του αιτήματος ασύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του αιτούντα,η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος». 4) Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής και να αναριθμούν οι επόμενες,: «Το άτομο που υπέβαλε αίτηση ασύλου θεωρείται ως αιτών άσυλο, ακόμα κι αν δεν έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, μέχρι να εκδοθεί σχετική πράξη διακοπής της εξέτασης του αιτήματός του από την αρμόδια αρχή απόφασης και να συντελεστεί η επίδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Κατά το διάστημα αυτό μέχρι την συντέλεση της επίδοσης της ως άνω απόφασης, ο αιτών άσυλο διατηρεί το ειδικό ατομικό δελτίο –δελτίο αιτήσαντος ασύλου».