Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δώρα Δευτερίγου
Εδώ δεν μιλάμε για μετανάστες αλλά για λάθρομετανάστες.Όλοι οι λαθρομετανάστες(όταν πρωτοσυλληθφούν)προσφεύγουν σε αίτηση παραμονής στην χώρα μας λόγω κακής διαβίωσης στην χώρα τους, λόγου φόβου κακοποίησης τους και αρκετές φορές λόγω κινδύνου για τη ζωή τους.Άνθρωποι είναι και έχουν δικαίωμα να ζήσουν, όμως η λαθρομετανάστευση έχει κάνει ήδη κακό στην χώρα μας και δεν πρέπει να κάνουμε δεκτές όλες τις αιτήσεις για πολιτικό άσυλο.Αδυνατούμε να υποστηρίξουμε ως χώρα και άλλους μετανάστες!Εξαιρέσεις βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν αλλά με πολύ δυνατά κριτήρια.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
θα πρέπει να ορίζονται σαφείς και σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της εξέτασης και να τηρούνται αυστηρά.. Επίσης, η Πολιτεία να φροντίζει για τον άμεσο επαναπατρισμό όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται και να θεωρείται ποινικό αδίκημα η τυχόν (παράνομη) επιστροφή του στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε νομική πρόβλεψη θα πρέπει να εξασφαλίζει, παράλληλα με την ιερή μας υποχρέωση να δίνουμε άσυλο στους διωκόμενους, και τη δραστική μείωση του αριθμού των αλλοδαπών στη χώρα μας,που αποτελεί αίτημα τόσο των Ελλήνων όσο και των παλαιότερων, ενταγμένων μεταναστών…σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα προς επίδοξους νέους οικονομικούς μετανάστες πρέπει να είναι σαφές: κανένας παράνομα εισερχόμενος δε μένει εδώ για κανένα λόγο!
 
 
Αναστάσιος Φέγγος
Ο ορισμός «Πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» δεν είναι σαφής αφού ανατρέχει σε άλλο νόμο για τον ορισμό της σοβαρής βλάβης καθόσον σε κάθε περίπτωση συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη αφού σε όλους τους άστεγους και τους πεινασμένους κινδυνεύει η ζωή των. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να εξισωθεί με την ελευθερία υποδοχής μεταναστών. Η επικουρική προστασία θα πρέπει να αφορά ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν στην Ελλάδα (επιστήμονες, άνθρωποι διεθνούς κύρους) και όχι όσους πεινάνε γιατί είτε πεινάνε στην χώρα τους που ξέρουν και την γλώσσα είτε πεινάνε εδώ το ίδιο είναι.Προτείνω την αλλαγή των περί σοβαρής βλάβης με την φράση «επικουρική προστασία αφορά ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν στην Ελλάδα «.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Επειδή πολλοί λαθρομετανάστες αποκρύπτουν ή δηλώνουν ψευδή χώρα προέλευσης και στοιχεία ταυτότητας, θα πρέπει αυτοί να αποδείξουν επαρκώς και πέραν αμφισβήτησης τα παραπάνω προκειμένου να εξεταστεί αίτηση παροχής ασύλου. Επίσης πρέπει να παρέχουν επαρκείς και πειστικές πληροφορίες για τους λόγους που διώκονται ή κινδυνεύουν στη χώρα τους. Δεν είναι νοητό να εξετάζονται αιτήσεις παροχής ασύλου χωρίς αποδείξεις της αναγκαιότητας αυτής.