Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δώρα Δευτερίγου
Εδώ δεν μιλάμε για μετανάστες αλλά για λάθρομετανάστες.Όλοι οι λαθρομετανάστες(όταν πρωτοσυλληθφούν)προσφεύγουν σε αίτηση παραμονής στην χώρα μας λόγω κακής διαβίωσης στην χώρα τους, λόγου φόβου κακοποίησης τους και αρκετές φορές λόγω κινδύνου για τη ζωή τους.Άνθρωποι είναι και έχουν δικαίωμα να ζήσουν, όμως η λαθρομετανάστευση έχει κάνει ήδη κακό στην χώρα μας και δεν πρέπει να κάνουμε δεκτές όλες τις αιτήσεις για πολιτικό άσυλο.Αδυνατούμε να υποστηρίξουμε ως χώρα και άλλους μετανάστες!Εξαιρέσεις βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν αλλά με πολύ δυνατά κριτήρια.