Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νικόλαος Χατζηευστρατίου
Από το άρθρο αυτό οφείλουν να απαλειφθούν ακόμη και οι ορισμοί «εκτός γάμου σύντροφος», «ξαρτημένα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέων τους’. Ακόμη και η ύπαρξη των όρων δημιουργεί ατραπούς όπως. Καθε «πονεμένος» που θέλει να έρθει στην Ευρώπη εκτός από τον εαυτό του θα φέρνει πίσω και μιά γυναίκα που γνώρισε στα σύνορα. Η κυρία με κάποιο τίμημα, γιατί τίποτες δεν γίνεται χωρ΄’ις τίμημα θα βρεθεί στην χώρα πιθανώς και με δύο τρία παιδιά και η χώρα θα οφείλει να τις παρέχει πράγματα από το υστέρημά της. Σαν συγγενείς του πρόσφυγα θα πρέπει να είνα η νόμιμη γυναίκα του με την οποία θα έχει κάνει και ένα παιδί. Η σχέση συγγένειας θα πρέπει να αποδεικνύεται με τεστ DNA. ¨οσον αφορά στις υιοθεσίες θα πρέπει να έχουν γίνει πριν εύλογο χρόνο (πχ ένα έτος).
 
 
Ιωαννης
Θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους μακρυά απο τα κέντρα μεγάλων πόλεων, με αυστηρή φύλαξη και απο εκεί απευθείας να γίνεται η απέλαση επιτόπου μετά απο απόρριψη του αιτήματος.Να μεταδωθεί το μήνυμα οτι υπάρχει αυστηρός έλεγχος έτσι ώστε να αποθαρύνονται οι ομοεθνείς τους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.