Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
θα πρέπει να ορίζονται σαφείς και σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της εξέτασης και να τηρούνται αυστηρά.. Επίσης, η Πολιτεία να φροντίζει για τον άμεσο επαναπατρισμό όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται και να θεωρείται ποινικό αδίκημα η τυχόν (παράνομη) επιστροφή του στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε νομική πρόβλεψη θα πρέπει να εξασφαλίζει, παράλληλα με την ιερή μας υποχρέωση να δίνουμε άσυλο στους διωκόμενους, και τη δραστική μείωση του αριθμού των αλλοδαπών στη χώρα μας,που αποτελεί αίτημα τόσο των Ελλήνων όσο και των παλαιότερων, ενταγμένων μεταναστών…σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα προς επίδοξους νέους οικονομικούς μετανάστες πρέπει να είναι σαφές: κανένας παράνομα εισερχόμενος δε μένει εδώ για κανένα λόγο!
 
 
Γιάννης
Πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο, ως υποχρέωση του αιτούντα ΚΑΙ η έκδοση και η προσκόμιση, ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, έγκυρου προσωπικού ΑΜΚΑ καθώς και ΑΦΜ εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του περί ασύλου και τη λήψη του σχετικού Δελτίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κηρύσσεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η αίτηση του αλλοδαπού και να εκκινούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό του, χωρίς μάλιστα να υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης Ασύλου πλην βέβαια των εξαιρετικών περιπτώσεων που μνημονεύονται και παρακάτω για την πιστοποίηση της πραγματικής και ακούσιας αδυναμίας του αιτούντος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Η παρ. 3 του αρ. 11 είναι απλή αντιγραφή της οδηγίας και αφήνει κενά. Που θα παραπέμπεται ο ανήλικος για τις ιατρικές εξετάσεις προσδιορισμού της ηλικίας του; Ποιος θα αποφαίνεται και ποιος θα εκδίδει το διοικητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ηλικία του αιτούντος;