Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλέξανδρος Μποζάνης
Προτείνεται η καθιέρωση μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού έκδοσης αδειών παραμονής (για προσφυγες) ανα περιφέρεια και συνολικά στο κράτος ως δικλείδα ασφαλείας. Άυτός ο αριθμός θα πρέπει να εξαχθεί και να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη:1. τα διαθέσιμα κονδύλια τόσο από την Ελληνική Πολιτεία όσο και από την Ευρωπαική Ένωση.2. τον αριθμό των ήδη εκδοθέντων αδειών παραμονής.3. τον αριθμό των ήδη εκκρεμών αιτήσεων.4. τον αριθμό των εκκρεμών επαναπατρισμών.5. τον αριθμό των εκκρεμών εφφέσεων – προσφυγών κλπ. Μία τέτοια δικλείδα ασφαλείας θα επιτρέψει στην Ελληνική πολιτεία αφενός την ευκολότερη απόρριψη όταν οι αιτήσεις είναι υπέρογκες, αφετέρου την αίτηση κονδυλίων από την Ευρωπαική Ένωση. Επίσης ταύτη η καθιέρωση ήδη υφίσταται σε χώρες με μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα (π.χ. Καναδάς, Γερμανία, Αυστραλία).
 
 
Μαρία
Πρέπει να διευκρινιστεί ξεκάθαρα η πρόνοια του κράτους σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3. Ποιά είναι τα στοιχεία αυτής της ενδιάμεσης κατάστασης; Που διαμένει και με ποιά πολιτική υπόσταση ο αιτών;
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
H είσοδος στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελεί παραβατική συμπεριφορά και συνεπώς «διώκεται» από το νόμο.Επομένως, ορθώς ομιλούμε περί ΚΡΑΤΗΣΗΣ (εξάλλου και το κείμενο της Οδηγίας αναφέρεται σε ‘detention’).Χίπικες αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις περί «no border world» είναι σεβαστές πλην όμως δεν επικυρώνονται από καμία έννομη τάξη ανά την υφήλιο.Ας μην πρωτοτυπήσουμε λοιπόν ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, προς χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων!!!!Εξάλλου, σημείο τριβής του γενικότερου μεταναστευτικού ζητήματος δεν αποτελεί τόσο η κράτηση ή μη των μετακινούμενων πληθυσμών αλλά η περαιτέρω διαχείριση των ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ, και προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η κράτηση των λάθρα εισερχομένων μέχρι να κριθεί εαν και κατά πόσο πρέπει να ικανοποιηθεί το Αίτημα τους ή όχι.Όποιος φεύγει από τον Έβρο, εξαφανίζεται και κει ακριβώς έγκειται το θέμα του ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ θα τον ξαναβρεί η Ελληνική Πολιτεία για να του ανακοινώσει την τελική απόφασή της.