Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Sofia Vlachou
Στην παράγραφο 4, ο ορισμός του ατόμου που δικαιούται διεθνή προστασία ή άσυλο θα πεέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε να περιλαμβανει ξεκάθαρα και τις έφυλες διαστάσεις βασανισμού, καταναγκασμού και δίωξης όπως π.χ: Τη φυγή από περιβάλλοντα που επιβάλλουν καταναγκαστικούς γάμους και/ή γάμους ανηλίκων, κλειτοριδοεκτομή, ποινικοποίηση σεξουαλικού προσανατολισμού , συμμετοχής σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ή των ομοφυλόφιλων κτλ.
 
 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Θα πρέπει επίσης οι αιτούντες να παραμείνουν σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας, ώστε να διευκολύνονται οι επαφές των αρχών και να υπάρχει ελεγχόμενη διακίνηση και περίθαλψη κατά το διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης.Με την υπάρχουσα εμπειρία, το να επιτρέπεις την ανεξέλγκτη κυκλοφορία των αιτούντων διατυπώνοντας απλά και μόνο την υποχρέωση να παρουσιάζονται για να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, προβλήματα μόνο δημιουργεί για όλους (αρμόδιες υπηρεσίες, κοινωνικό ιστό).Οι εν λόγω χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να είναι προκαθορισμένοι και να συντηρούνται από τις τοπικές αρχές.
 
 
Ιωαννης
Θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους μακρυά απο τα κέντρα μεγάλων πόλεων, με αυστηρή φύλαξη και απο εκεί απευθείας να γίνεται η απέλαση επιτόπου μετά απο απόρριψη του αιτήματος.Να μεταδωθεί το μήνυμα οτι υπάρχει αυστηρός έλεγχος έτσι ώστε να αποθαρύνονται οι ομοεθνείς τους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.