Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Θα πρέπει επίσης οι αιτούντες να παραμείνουν σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας, ώστε να διευκολύνονται οι επαφές των αρχών και να υπάρχει ελεγχόμενη διακίνηση και περίθαλψη κατά το διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης.Με την υπάρχουσα εμπειρία, το να επιτρέπεις την ανεξέλγκτη κυκλοφορία των αιτούντων διατυπώνοντας απλά και μόνο την υποχρέωση να παρουσιάζονται για να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, προβλήματα μόνο δημιουργεί για όλους (αρμόδιες υπηρεσίες, κοινωνικό ιστό).Οι εν λόγω χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να είναι προκαθορισμένοι και να συντηρούνται από τις τοπικές αρχές.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Η παρ. 3 του αρ. 11 είναι απλή αντιγραφή της οδηγίας και αφήνει κενά. Που θα παραπέμπεται ο ανήλικος για τις ιατρικές εξετάσεις προσδιορισμού της ηλικίας του; Ποιος θα αποφαίνεται και ποιος θα εκδίδει το διοικητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ηλικία του αιτούντος;