Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στο εδ. β παρ.2 του αρ. 6 προτείνεται να διαγραφεί το κείμενο από το ¨Επίσης…¨ και μετά. Είναι υπερβολή να εξιδεικεύουμε το πως θα παράσχει η υπηρεσία την εκπαίδευση, αφού ήδη παραπάνω έχει αναφερθεί ότι είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να μεριμνά γι΄αυτήν. Επιπλέον στον Ν.3907 γίνεται αναφορά στα θέματα εκπαίδευσης. Είναι επίσης άνευ ουσίας να εξειδικεύουμε και να καθοδηγούμε από ποιον θα γίνεται η εκπαίδευση, γιατί δεσμευόμαστε μόνο με την ΕΥΣΑ ή την Ύπατη Αρμοστεία? Επιπλέον ασαφής είναι η διατύπωση ¨μπορεί επίσης να διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης με ΜΚΟ¨, τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορεί να συνδιοργανώνει σεμινάρια με ΜΚΟ; ή ότι μπορεί να καλεί τις ΜΚΟ να διοργανώσουν σεμινάρια για να καταρτίζουν το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και να ¨καθοδηγούν¨ μέσα από την κατάρτιση τη διαδικασία χορήγησης ασύλου σύμφωνα με τη φιλοσοφία λειτουργίας τους;