Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Sofia Vlachou
Στην παράγραφο 4, ο ορισμός του ατόμου που δικαιούται διεθνή προστασία ή άσυλο θα πεέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε να περιλαμβανει ξεκάθαρα και τις έφυλες διαστάσεις βασανισμού, καταναγκασμού και δίωξης όπως π.χ: Τη φυγή από περιβάλλοντα που επιβάλλουν καταναγκαστικούς γάμους και/ή γάμους ανηλίκων, κλειτοριδοεκτομή, ποινικοποίηση σεξουαλικού προσανατολισμού , συμμετοχής σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ή των ομοφυλόφιλων κτλ.
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Το δελτίο του στοιχείου κδ είναι προσωρινή άδεια διαμονής και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο θέμα αν δεν το χαρακτηρίσουμε άδεια διαμονής αλλά του αναγνωρίσουμε όλα τα χαρακτηριστικά της άδειας. Η άδεια διαμονής επιτρέπει στον αλλοδαπό υπήκοο να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο νόμος, έστω και προσωρινά. Αν ο συντάκτης του σχεδίου ΠΔ υπονοεί ότι η νομική φύση του προσωρινού δελτίου αιτήσαντος διεθνής προστασίας αλλοδαπού δεν είναι ταυτότητα, αυτό είναι κάτι άλλο, αν και κατά τη γνώμη μου, εφόσον το προσωρινό δελτίο αυτό έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή της πολιτείας, ταυτοποιεί το πρόσωπο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία του αλλοδαπού μπορεί να μην βεβαιώνονται από διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο δεν προσκόμισε ο αλλοδαπός στις αρχές και τα στοιχεία ανεφράφησαν κατά δήλωση. Συνεπώς, νομίζω ότι το ορθότερο θα ήταν να θεωρηθεί προσωρινή άδεια διαμονής.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Κάτι ακόμη: Για άτομα που παραποιούν τα στοιχεία της ταυτότητάς των με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταστροφή δακτυλικών γραμμώσεων δια καύσης των ακροδακτύλων) θα πρέπει να μην εξετάζεται η αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου.
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Ο αιτών πρέπει να κρατείται μέχρι την περάτωση της εξέτασης της αίτησής του και της έκδοσης τελεσίδικης απόφασης. Δεν έχει νόημα η μη κράτησή του, γιατί για να εξασφαλίσει αυτός τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης ή θα εργαστεί παρανόμως, ή θα παρανομήσει. Αλλιώς, ο καθένας, έστω και μη δικαιούμενος προστασίας, θα υποβάλει αίτηση και μετά θα εξαφανίζεται μέσα στο ανώνυμο πλήθος, χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισμός και επαναπατρισμός του.
 
 
γνώστης του ασύλου
Ως προς τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο έναντι των αρχών, θα πρέπει να προσεχθεί το σημείο για σωματική έρευνα. Σύμφωνα με πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, η σωματική έρευνα που γίνετια εκτός παλισίου ποινικής διαδικασίας (με άσκηση ποινικής δίωξης) είναι έωλη καθώς το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1991 διερύνει υπερβολικά τις δυνατότητες της αστυνομίας για σωματική έρευνα και εκτός ποινικής διαδικασίας,χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στο νόμο που αφορά το π.δ. αυτό, γεννώντας έτσι ζητήματα αντισυνταγματικότητάς του. Συνεπώς, η πρόβλεψη στο παρόν π.δ. για σωματική έρευνα δεν πρέπει να είναι γενικευμένη, επεκτείνοντας έτσι μια προβληματική νομική και πραγματική κατάσταση και στους αιτούντες άσυλο και περιρίζεται κάπως,προσθέτοντας τη φράση «στο πλαίσιο ποινικής δίωξής τους ή όσο βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση» στο τέλος του εδαφίου ε της παραγράφου 1.