Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης Καραβίτης
Επειδή πολλοί λαθρομετανάστες αποκρύπτουν ή δηλώνουν ψευδή χώρα προέλευσης και στοιχεία ταυτότητας, θα πρέπει αυτοί να αποδείξουν επαρκώς και πέραν αμφισβήτησης τα παραπάνω προκειμένου να εξεταστεί αίτηση παροχής ασύλου. Επίσης πρέπει να παρέχουν επαρκείς και πειστικές πληροφορίες για τους λόγους που διώκονται ή κινδυνεύουν στη χώρα τους. Δεν είναι νοητό να εξετάζονται αιτήσεις παροχής ασύλου χωρίς αποδείξεις της αναγκαιότητας αυτής.