Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γνώστης του ασύλου
Πράγματι, οι προβλέψεις για την επίδοση των προσκλήσεων για συνέντευξη του αιτούντος άσυλο των αποφάσεων είναι ικανοποιητικές καθώς διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι ο αιτών άσυλο θα ενημερωθεί πραγματικά σε γλώσσα που κατανοεί για τη συνέντευξη και την απόφαση που τον αφορούν ενώ,παράλληλα, διατηρείται μια ευελιξία στον τρόπο ενημέρωσής του. Όμως η πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης στον αιτούντα (όταν δεν προσέρχεται να ανανεώσει την κάρτα ιατήσαντος ασύλου)είναι προβληματική καθώς,είναι γνωστό στον χώρο του ασύλου,ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε ορισμένες αστυνομικές διευθύνσεις (όπως,πχ.της Αττικής στην Πέτρου Ράλλη) δεν είναι η πρέπουσα και,συχνά, οι αιτούντες άσυλο που προσέρχονται για ανανεώσεις δεν παίρνουν τις ανανεώσεις τους αυθημερόν αλλά μετά από μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Γι’ αυτό θα ήταν προτιμότερο,προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική γνώση αυτών των αιτούντων άσυλο, να υπάρξει πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης μετά την πάροδο π.χ. ενός μηνός από την τελευταία ημέρα ανανέωσης της κάρτας του αιτούντος.
 
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη κράτησης των αιτούντων άσυλο «εφόσον η κράτησή του κρίνεται αναγκαία για την ταχεία ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησής του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υποβάλλεται εντός περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής» δεν είναι απαραίτητη καθώς έχει αποδειχθεί,στην πράξη, ότι η αστυνομία δεν εξετάζει ποτέ τα εναλλακτικά μέτρα κράτησης (ούτε αυτά υφίστανται με σχετική νομοθετική ρύθμιση) και προβαίνει σε σωρηδόν κρατήσεις αιτούντων άσυλο,χωρίς ουσιαστικό λόγο, και,κατά παράβαση της αρχής ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να κρατούνται. Η διάταξη αυτή προτείνεται να καταργηθεί.Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη ως εξής: «Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο που είναι έγκυοι, ανήλικοι,άτομα με αναπηρία,θύματα εμπορίου ανθρώπων και άνω των 65 ετών».Ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών γενικότερα είναι από κακές έως άθλιες, στις περισσότερες περιπτώσεις, κι έχουν προκαλέσει την επανειλημμένη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,χωρίς να παρατηρείται βελτίωση των συνθηκών κράτησης και αυτό αφορά διαχρονικά τις κυβερνήσεις.Οι ως άνω ομάδες αιτούντων άσυλο είναι ευάλωτες και τυχόν κράτησή τους υπό τέτοιες συνθήκες δημιουργεί κινδύνους να υποστούν βλάβες της υγείας τους.
 
 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Θα πρέπει επίσης οι αιτούντες να παραμείνουν σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας, ώστε να διευκολύνονται οι επαφές των αρχών και να υπάρχει ελεγχόμενη διακίνηση και περίθαλψη κατά το διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης.Με την υπάρχουσα εμπειρία, το να επιτρέπεις την ανεξέλγκτη κυκλοφορία των αιτούντων διατυπώνοντας απλά και μόνο την υποχρέωση να παρουσιάζονται για να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, προβλήματα μόνο δημιουργεί για όλους (αρμόδιες υπηρεσίες, κοινωνικό ιστό).Οι εν λόγω χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να είναι προκαθορισμένοι και να συντηρούνται από τις τοπικές αρχές.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ιδιαιτέρως επικίνδυνη και διατρέχουσα τον κίνδυνο να καταστεί η «αχιλλειος πτέρνα» του παρόντος νομοθετήματος η διάταξη της περ.2 της παρ. 3 (Όταν η επίδοση διενεργείται με άλλο τρόπο επισυνάπτεται και έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που εξηγεί το περιεχόμενο του εγγράφου, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ο αιτών).Με την σημερινή πλημμυρίτιδα αιτημάτων και την συστηματική πρακτική των αιτούντων να λαμβάνουν την ροζ κάρτα (δελτίο αιτήσαντος ασύλου) και κατόπιν να εξαφανίζονται διαισθανόμενοι ότι επικείται η απόρριψη του αιτήματος τους, είναι πρακτικώς αδύνατο να προσδιοριστεί Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΕΙ Ο (κάθε μεμονωμένος) ΑΙΤΩΝ, ειδικώς όταν τούτος δεν είναι παρών κατά την επίδοση του απαντητικού εγγράφου επί του αιτήματος του.Με την παρούσα μορφή της διάταξης, εμφιλωχωρεί ο κίνδυνος να κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ως μη ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στο επιδοθέν έγγραφο.Με ακριβώς τέτοια στρεψόδικα επιχειρήματα έχουν αναβληθεί επ’αόριστον (και έχουν πρακτικώς ακυρωθεί οι διαδικασίες απέλασεις χιλιάδων υπό απομάκρυνση αιτούντων, οι οποίοι είχαν λάβει απορριπτικές απαντήσεις στα σχετικά αιτήματά τους περί ασύλου).Προς τούτο θα ήτο προτιμητέο να επιλεγεί (περιοριστικώς) στο παρόν κείμενο η χρήση ΜΟΝΟ ΤΩΝ (4-5) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο ΟΗΕ.Γίνεται έτσι κατανοητό ότι σαφώς μένουν ακάλυπτοι δεκάδες χιλιάδες αιτούντες, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πρακτικώς αντίθετο για την Υπηρεσία Ασύλου, να εικάσει την πιθανώς κατανοητή γλώσσα από τον αιτούντα – μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες αιτούντες προέρχονται από μειονοτικά γλωωσικά στρώματα των χωρών καταγωγής τους, που χρησιμοποιούν δεκάδες τοπικά ιδιώματα και διαλέκτους, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ούτε καν αναγνωση στην μητρική τους γλώσσα.Με το να εμφανιζόμενα στα νομοθετικά μας κείμενα, βασιλικότεροι του βασιλεύως για να μην τυχόν κατηγορηθούμε ως «ρατσιστές», από τους διάφορους κατ’επάγγελμα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε οδηγήσει την χώρα μας στην σημερινή οικτρή κατάσταση.Είναι πλέον καιρός να θέσουμε ΟΡΙΑ (νόμιμα, εμφανή και ξεκάθαρα) στην όλη διαδικασία περί ασύλου, και επιτέλους να καταστήσουμε ευκρινές σε κάθε διερχόμενο από τη χώρα μας, ότι η παραμονή του εδώ, συνεπάγεται εκτός από δικαιώματα ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,μια εκ των οποίων είναι και η έγκαιρη, αυτοπρόσωπη προσέλευσή του στις κατά τόπους υπεύθυνες αρχές για την παραλαβή της απάντησης επί του δικού του αιτήματος.Προς τούτο, δέον είναι να τεθεί φραγμός στις διφορούμενες και ποικίλως ερμηνεύσιμες διατάξεις (από τις οποίες δυστυχώς βρίθουν οι νόμοι μας) και να δοθεί κίνητρο στους αλλοδαπούς για να προσέρχονται αυτοβούλως και να παραλαμβάνουν (εγκαίρως) την απάντηση της Ελληνικής Πολιτείας, αντί να μπαίνουμε στον φαύλο κύκλο των ατέρμονων επιδόσεων σε εικονικές διευθύνσεις κατοικίας, δικηγορικά γραφεία κτλ με εμφανή κίνδυνο να μην δοθεί ποτέ τέλος στη νομική αλληλογραφία μεταξύ Ελληνικού κράτος και αιτούντα αλλοδαπού.
 
 
ΣΟΦΟΣΔ
Απο οτι διαβάζω τον νόμο, μάλλον δεν καταλαβένετε ποιά είναι η επυθιμία του Ελληνικού λαού, οσο αφορά τους μετανάστες!!!!!!!!!!!!