Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
θα πρέπει να ορίζονται σαφείς και σύντομες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της εξέτασης και να τηρούνται αυστηρά.. Επίσης, η Πολιτεία να φροντίζει για τον άμεσο επαναπατρισμό όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται και να θεωρείται ποινικό αδίκημα η τυχόν (παράνομη) επιστροφή του στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε νομική πρόβλεψη θα πρέπει να εξασφαλίζει, παράλληλα με την ιερή μας υποχρέωση να δίνουμε άσυλο στους διωκόμενους, και τη δραστική μείωση του αριθμού των αλλοδαπών στη χώρα μας,που αποτελεί αίτημα τόσο των Ελλήνων όσο και των παλαιότερων, ενταγμένων μεταναστών…σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα προς επίδοξους νέους οικονομικούς μετανάστες πρέπει να είναι σαφές: κανένας παράνομα εισερχόμενος δε μένει εδώ για κανένα λόγο!
 
 
ΣΟΦΟΣΔ
Απο οτι διαβάζω τον νόμο, μάλλον δεν καταλαβένετε ποιά είναι η επυθιμία του Ελληνικού λαού, οσο αφορά τους μετανάστες!!!!!!!!!!!!