Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
H διατύπωση του αρ. 1 :»Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται, ούτε αποκλείεται η εξέτασή τους για μόνο το λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατό» είναι προβληματική καθώς είναι πασίδηλο ότι όλοιοι αλλοδαποί που γνωρίζουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς λόγους για να τους χορηγηθεί Άσυλο, περιδιαβαίνουν ατέρμονα τη χώρα μέχρι να συλληφθούν και τότε -ω, του θαύματος- ενθυμούνται ότι αντιμετωπίζουν «κίνδυνο» στη χώρα τους και υποβάλλουν καταχρηστικώς αίτημα ασύλου μέσα από τα κρατητήρια, με μοναδικό σκοπό να παραταθεί η διαμονή τους στην Ελλάδα.Για το λόγο αυτό, θα ήτο προτιμότερο στη διάταξη αυτή, να τεθούν κάποια εύλογα χρονικά όρια π.χ. έξι μήνες από την είσοδό τους στην Ελλάδα, άλλως το αίτημα τους να θεωρείται ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ. Βεβαίως, θα υπάρξει ο αντίλογος ότι είναι δυσχερές να προσδιορισθεί επακριβώς ο χρόνος παράνομης εισόδου του κάθε μεμονωμένου αλλοδαπού στη χώρα, αλλά ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να τεθούν επιτέλους κάποια ΟΡΙΑ και να σταματήσει το σημερινό …πανηγύρι.Σε κάθε περίπτωση, σοβαρές ενδείξεις, όπως η (παράνομη) εργασία ή η (παράνομη) ενοικίαση στέγης ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή η γέννηση τέκνων κτλ μπορούν να αποτελέσουν σαφείς ενδείξεις του χρόνου παραμονής ενός αλλοδαπού στη χώρα μας.Θεωρώ ότι η πρόβλεψη του ΕΞΑΜΗΝΟΥ αποτελεί υπερεπαρκές διάστημα για να «αποφασίσει» ένας αλλοδαπός εαν επιθυμεί ή όχι παροχή Ασύλου στην Ελλάδα.Εαν μάλιστα, αποφασίσουμε ως χώρα να σοβαρευτούμε, δηλαδή να εφοδιάζουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ στα σύνορα κάθε παρανόμως εισερχόμενο με προσωρινής μορφής ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, θα είναι ευχερέστερο και να παρακολουθείται η «πορεία» του στην Ελλάδα και το κυριότερο να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις στις παράνομες πράξεις του (ως γνωστόν, οι παράνομοι αλλοδαποί «δασκαλεύονται» από τα διάφορα κυκλώματα να αποφύγουν την έκδοση ΑΦΜ ώστε ακόμη και όταν συλληφθούν και καταδικαστούν π.χ. για υπαίθριο παρεμπόριο, ή μη καταβολή κομίστρου στα μέσα μεταφοράς, να μην μπορούν να βεβαιωθούν εις βάρους τους τα διοικητικά πρόστιμα λόγω ανυπαρξίας ΑΦΜ προς χρέωση.
 
 
Γιάννης
Πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο, ως υποχρέωση του αιτούντα ΚΑΙ η έκδοση και η προσκόμιση, ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, έγκυρου προσωπικού ΑΜΚΑ καθώς και ΑΦΜ εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του περί ασύλου και τη λήψη του σχετικού Δελτίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κηρύσσεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η αίτηση του αλλοδαπού και να εκκινούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό του, χωρίς μάλιστα να υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης Ασύλου πλην βέβαια των εξαιρετικών περιπτώσεων που μνημονεύονται και παρακάτω για την πιστοποίηση της πραγματικής και ακούσιας αδυναμίας του αιτούντος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.