Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Εντελώς απαράδεκτη (και εμφανώς κατευθυνόμενη) η προσπάθεια «εμφύτευσης» πρόβλεψης στο παρόν κείμενο, περί εξουσιοδότησης με απλό ιδιωτικό έγγραφο.Έχουν γίνει και στο παρελθόν παρόμοιες απόπειρες από οργανωμένα συμφέροντα για να «περάσουν» αντίστοιχες διατυπώσεις σε νομοθετικά κείμενα.Το απλό ιδιωτικό έγγραφο στερείται κάθε δυνατότητος απόδειξης της βεβαίας χρονολογίας του, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ξανά το φαινόμενο να προσέρχονται αλλοδαποί στα δικηγορικά γραφεία και να ζητούν να αναληφθεί από αυτά η νομική εκπροσώπηση (με μεταχρονολογημένα «απλά ιδιωτικά έγγραφα») συμπατριωτών τους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη εκτός των Ελληνικών συνόρων.Το ζήτημα είναι να παρέχεται δυνατότητα νομική συνδρομής-εκπροσώπησης σε ευρισκόμενους εν Ελλάδι, έχοντες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ανάγκη προστασίας αλλοδαπούς, και όχι να διευκολύνουμε τα διάφορα κυκλώματα λαθροδιακινητών με να μπορούν να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες «υπηρεσίες τους» και με την επιπλέον δυνατότητα παροχής νομικής εκπροσώπησης προτού εισέλθει ο «μεταφερόμενος» στην Ελλάδα. Η εξουσιοδότηση των αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρχών να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ (ούτε καν εξουσιοδότηση από ΚΕΠ).Μην ευτελίζουμε τον θεσμό του Ασύλου με πρακτικές fast food.Όποιος θέλει άσυλο στην Ελλάδα, ας έρθει να το ζητήσει εδώ και όχι ΔΙ’ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ…..