Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρία
Η αναφορά στη σωματική έρευνα είναι αόριστη και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών και εφαρμογών. Πρέπει να οριστεί με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Εντελώς απαράδεκτη (και εμφανώς κατευθυνόμενη) η προσπάθεια «εμφύτευσης» πρόβλεψης στο παρόν κείμενο, περί εξουσιοδότησης με απλό ιδιωτικό έγγραφο.Έχουν γίνει και στο παρελθόν παρόμοιες απόπειρες από οργανωμένα συμφέροντα για να «περάσουν» αντίστοιχες διατυπώσεις σε νομοθετικά κείμενα.Το απλό ιδιωτικό έγγραφο στερείται κάθε δυνατότητος απόδειξης της βεβαίας χρονολογίας του, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ξανά το φαινόμενο να προσέρχονται αλλοδαποί στα δικηγορικά γραφεία και να ζητούν να αναληφθεί από αυτά η νομική εκπροσώπηση (με μεταχρονολογημένα «απλά ιδιωτικά έγγραφα») συμπατριωτών τους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη εκτός των Ελληνικών συνόρων.Το ζήτημα είναι να παρέχεται δυνατότητα νομική συνδρομής-εκπροσώπησης σε ευρισκόμενους εν Ελλάδι, έχοντες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ανάγκη προστασίας αλλοδαπούς, και όχι να διευκολύνουμε τα διάφορα κυκλώματα λαθροδιακινητών με να μπορούν να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες «υπηρεσίες τους» και με την επιπλέον δυνατότητα παροχής νομικής εκπροσώπησης προτού εισέλθει ο «μεταφερόμενος» στην Ελλάδα. Η εξουσιοδότηση των αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρχών να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ (ούτε καν εξουσιοδότηση από ΚΕΠ).Μην ευτελίζουμε τον θεσμό του Ασύλου με πρακτικές fast food.Όποιος θέλει άσυλο στην Ελλάδα, ας έρθει να το ζητήσει εδώ και όχι ΔΙ’ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ…..
 
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη για επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι σωστή αλλά,στην πράξη, δεν είναι εύκολο να βρεθεί άνθρωπος να αναλάβει επίτροπος ενός αγνώστου παιδιού,ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές,απ’ όπου εισέρχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Εάν,όμως, δεν υπάρχει επίτροπος,το παιδί δεν θα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο και,γενικότερα, στη διαδικασία του ασύλου,ούτε καν να υποβάλλει σχετική αίτηση δεν θα μπορεί! Γι’ αυτό θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο τέλος της παραγράφου 1.«Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού επιτρόπου, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του ασυνόδευτου ανηλίκου,υπογράφει την αίτηση ασύλου του,εφόσον ο ανήλικος το επιθυμεί, και τον εκπροσωπεί νόμιμα στη διαδικασία ασύλου, και ως αντίκλητος, μέχρι τον ορισμό επιτρόπου».
 
 
γνώστης του ασύλου
Καλό είναι να προβλέπεται δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης η πρόβλεψη για δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του νόμου του 2004 είναι απολύτως αλυσιτελής καθώς ο νόμος παραμένει,στην ουσία, ανενεργός λόγω της δικαιολογημένης απρουθυμίας των δικηγόρων να δηλώνουν συμμετοχή σε νομική βοήθεια γενικώς (και όχι μόνο για τοςυ αλλοδαπούς, αφού πληρώνονται από το κράτος 2-3 χρόνια μετά την παροχή νομικής συνδρομής. Καλό είναι να υπάρξει πρόβλεψη δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω των κονδυλίων της Ευρωαπικής Ένωσης για το άσυλο με σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στην παράγραφο 2 που να καλύπτει και τη διοικητική διαδικασία ασύλου.
 
 
γνώστης του ασύλου
Ως προς τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο έναντι των αρχών, θα πρέπει να προσεχθεί το σημείο για σωματική έρευνα. Σύμφωνα με πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, η σωματική έρευνα που γίνετια εκτός παλισίου ποινικής διαδικασίας (με άσκηση ποινικής δίωξης) είναι έωλη καθώς το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1991 διερύνει υπερβολικά τις δυνατότητες της αστυνομίας για σωματική έρευνα και εκτός ποινικής διαδικασίας,χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στο νόμο που αφορά το π.δ. αυτό, γεννώντας έτσι ζητήματα αντισυνταγματικότητάς του. Συνεπώς, η πρόβλεψη στο παρόν π.δ. για σωματική έρευνα δεν πρέπει να είναι γενικευμένη, επεκτείνοντας έτσι μια προβληματική νομική και πραγματική κατάσταση και στους αιτούντες άσυλο και περιρίζεται κάπως,προσθέτοντας τη φράση «στο πλαίσιο ποινικής δίωξής τους ή όσο βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση» στο τέλος του εδαφίου ε της παραγράφου 1.