Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 4 να προστεθεί ότι η Υπηρεσία Ασύλου εξετάζει (λαμβάνει τη συνέντευξη) το αίτημα ασύλου εντός του Καταστήματος Κράτησης ή του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. (θα γλιτώσει ο ενδιαφερόμενος χρόνο από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα γίνουν με αλληλογραφία και το πιο σημαντικό, θα εξοικονομηθούν χρήματα των φορολογουμένων από τις περιττές μετακινήσεις των κρατουμένων, οι οποίες για να γίνουν πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός της ΕΛ.ΑΣ.
 
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη για επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι σωστή αλλά,στην πράξη, δεν είναι εύκολο να βρεθεί άνθρωπος να αναλάβει επίτροπος ενός αγνώστου παιδιού,ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές,απ’ όπου εισέρχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Εάν,όμως, δεν υπάρχει επίτροπος,το παιδί δεν θα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο και,γενικότερα, στη διαδικασία του ασύλου,ούτε καν να υποβάλλει σχετική αίτηση δεν θα μπορεί! Γι’ αυτό θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο τέλος της παραγράφου 1.«Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού επιτρόπου, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του ασυνόδευτου ανηλίκου,υπογράφει την αίτηση ασύλου του,εφόσον ο ανήλικος το επιθυμεί, και τον εκπροσωπεί νόμιμα στη διαδικασία ασύλου, και ως αντίκλητος, μέχρι τον ορισμό επιτρόπου».