Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γνώστης του ασύλου
Η πρόβλεψη για επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι σωστή αλλά,στην πράξη, δεν είναι εύκολο να βρεθεί άνθρωπος να αναλάβει επίτροπος ενός αγνώστου παιδιού,ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές,απ’ όπου εισέρχονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Εάν,όμως, δεν υπάρχει επίτροπος,το παιδί δεν θα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο και,γενικότερα, στη διαδικασία του ασύλου,ούτε καν να υποβάλλει σχετική αίτηση δεν θα μπορεί! Γι’ αυτό θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο τέλος της παραγράφου 1.«Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού επιτρόπου, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του ασυνόδευτου ανηλίκου,υπογράφει την αίτηση ασύλου του,εφόσον ο ανήλικος το επιθυμεί, και τον εκπροσωπεί νόμιμα στη διαδικασία ασύλου, και ως αντίκλητος, μέχρι τον ορισμό επιτρόπου».