Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
H είσοδος στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελεί παραβατική συμπεριφορά και συνεπώς «διώκεται» από το νόμο.Επομένως, ορθώς ομιλούμε περί ΚΡΑΤΗΣΗΣ (εξάλλου και το κείμενο της Οδηγίας αναφέρεται σε ‘detention’).Χίπικες αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις περί «no border world» είναι σεβαστές πλην όμως δεν επικυρώνονται από καμία έννομη τάξη ανά την υφήλιο.Ας μην πρωτοτυπήσουμε λοιπόν ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, προς χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων!!!!Εξάλλου, σημείο τριβής του γενικότερου μεταναστευτικού ζητήματος δεν αποτελεί τόσο η κράτηση ή μη των μετακινούμενων πληθυσμών αλλά η περαιτέρω διαχείριση των ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ, και προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η κράτηση των λάθρα εισερχομένων μέχρι να κριθεί εαν και κατά πόσο πρέπει να ικανοποιηθεί το Αίτημα τους ή όχι.Όποιος φεύγει από τον Έβρο, εξαφανίζεται και κει ακριβώς έγκειται το θέμα του ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ θα τον ξαναβρεί η Ελληνική Πολιτεία για να του ανακοινώσει την τελική απόφασή της.
 
 
Γιάννης
Είναι αδιανόητο και υποκριτικό να μην συμπεριλαμβάνονται στις ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΕΣ όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.Είναι το λιγότερο αστείο, να συνυπάρχει η Ελλάδα στον ίδιο διεθνή θεσμό (ο οποίος μάλιστα έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά πρότυπα,την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη, τη ρύθμιση των νομοθεσιών καθώς και την πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη) με κράτη τα οποία αρνείται να αναγνωρίσει ως ασφαλή. Είναι τραγελαφικό το να καταθέτουν σωρηδόν αιτήματα ασύλου (ειδικά στη Β.Ελλάδα, όπου έχει αναπτυχθεί και σχετική «βιομηχανία» σε συνεργασία με τουριστικά και δικηγορικά γραφεία) υπήκοοι της Γεωργίας, του Αζερμπαιτζάν, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, της Ρωσσίας και της Αρμενίας τη στιγμή που οι εκπρόσωποι της χώρας μας συνυπάρχουν, συνδιαλλέγονται και συναποφασίζουν στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους αυτών των κρατών ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ !!!!Επομένως η ορθή διατύπωση της περ. α του αρ. 1 θα πρέπει να είναι : α. Όσες περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής του Συμβουλίου Ε.Ε. καθώς και όλες ανεξαιρέτως οι χώρες που μετέχουν ως πλήρη μέλη στο Συμβούλιο της Ευρώπης.