Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Θα έλεγα να μην αποκλείονται οι απλοί αγρότες .Αν κάποιος και ιδιαίτερα νέος αγρότης θέλει να βάλει κάποια στρέμματα για βιοκαύσιμα και εφόσον οι προδιαγραφές των μηχανημάτων παραγωγής είναι σωστές γιατί όχι.Κάθε λίτρο που θα παράγει είναι οικονομία σε εισαγωγή πετρελαίου και δολαρίων .Εδώ το κράτος και κατά συνέπεια ο νόμος θα πρέπει να βοηθήσει και όχι να βάζει εμπόδια όπως κάνουμε τόσα χρόνια.Φυγή προς τα ΕΜΠΡΌΣ λοιπόν.Σας ευχαριστώ .Τσιρίδης ΘεμιστοκλήςΟρεστιάδα.