Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θ.ταβουλαρης
Το βασικό για τη βελτίωση είναι να μπορει ο πολίτης να πει ένα παράπονο , να κάνει μία υπόδειξη, να μεταφέρει τη εμπειρία του απο την επαφή του με τοις υπηρεσίες .ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΠΌΝΩΝ σε κάθε υπουργείο και υπηρεσία .Να μπορούμε να πούμε την άποψη μας με ένα e – mail .Κάτι που δεν είδα σε κανένα υπουργείο.