Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
Νομίζω πως θα πρέπει πρώτα να οργανωθούν οι υπηρεσίες του κράτους.Να υπάρχει σύνδεση όλων των υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με τα αρμόδια υπουργεία,μέσω του διαδικτύου καθώς και να υπάρξει πλαίσιο όπου για να προχωρούνε γρήγορα αλλά και οικονομικά οι εργασίες,να μην χρειάζονται χαρτιά,μα μια ηλεκτρονική υπογραφή να μπορεί να ξεκλειδώνειτα διαδικαστικά για οποιοδήποτε θέμα μέχρι σήμερα καθυστερεί λόγω γραφειοκρατίας.Επίσης με την αξιολόγηση των δημ. υπαλλήλων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη δημόσια δοιήκηση,χωρίς να είναι απαραίτητο να μείνουν μόνο οι {ΠΕ},αλλά με ξεκαθάρισμα του κράτους απο επίορκους και διευθαρμένους υπαλλήλους!Με εκτίμηση!!
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Πάμε πάλι απ’την αρχη:1. Ποιότητα και Ανοικτή Διακυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι.2. Ποιότητα στην Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σταθερότητα δομών και τήρηση διαδικασιών3. Η σταθερότητα δομών προϋποθέτει σταθεροποίηση των καρεκλών του Υπουργικού Συμβουλίου σε 15 το μέγιστο (8 + 4 ανεξάρτητες Αρχές το βέλτιστο)4. Η τήρηση διαδικασιών από μόνη της δεν αρκεί: απαιτείται λειτουργία ΚΥΚΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ όπου τα ευρήματα θα διαβιβάζονται εκεί που λαμβάνονται οι θεσμικές αποφάσεις λειτουργίας της Εκτελεστικής Διοίκησης (ήτοι, στο Κοινοβούλιο)5. Το Κοινοβούλιο απαιτείται να ΜΕΛΕΤΑ επί τη βάσει διαγραμμάτων ροής τα νομοθετήματα που επηρρεάζουν καθ’οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία της Διοίκησης (κατανομή αρμοδιοτήτων, διαδικασίες, γραφειοκρατική επιβάρυνση κλπ.) και να ακολουθεί την βέλτιστη (βάσει ΔΜΕ/KPIs και ροών) νομοθετική ρύθμιση.6. Για να καταστεί αυτό δυνατό, επιβάλεται το ίδιο το Κοινοβούλιο να λειτουργεί με αυστηρές διαδικασίες και κανόνες που θα οδηγήσουν σε αξιοπρεπή ποιότητα νομοθετικού έργου το νομοπαραγωγικό έργο της ΒτΕ είναι επιεικώς απαράδεκτο από πλευράς ποιότητος – βρείτε μου έναν νόμο που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητος:α) να αφορά μόνο ένα θέμα (όχι το θέμα Α και λοιπές διατάξεις)β) να έχει ημερομηνία προ της οποίας δεν αναθεωρείται ούτε ένα «και» (όχι μικρότερη της 5ετίας καθώς τότε φαίνονται τα αποτελέσματα αυτού)γ) να συνοδεύεται από μελέτη στην λογική Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος (μελέτη ροών, δεικτών κλπ.) Οταν λυθούν τα ανωτέρω και διασφαλισθεί η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Διοικήσεως με την τοποθέτηση υπηρεσιακών στελεχών με 5ετή θητεία στις θέσεις των ΓΓ Υπουργείων, ξανασυζητάμε για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Εως τότε, καλή φιλολογίσ Δρ Γεώργιος ΓιαννιτσιώτηςΠολιτικός Επιστήμων – ΔιεθνολόγοςΕπιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης ΠοιότητοςΔημόσιος Λειτουργός
 
 
Marinos
1. Δεν υπάρχει τιμωρία για τους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους2. Δεν υπάρχει αξιολόγηση και αξιοκρατία3. Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας πρόσληψης όλων των δημόσιων λειτουργών για όλες τις θέσεις μόνιμες και με σύμβαση (δήμοι, δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια)4. Δεν υπάρχει πόθεν έσχες για τους δημόσιους υπαλλήλους5. Δεν υπάρχει τρόπος καταγγελίας6. Δεν υπάρχει έλεγχος7. Δεν έχει οργανώσει το κράτος υπηρεσίες ηλεκτρονικά που να απαγορεύουν την συναλλαγήΒέβαια αν γίνουν τα παραπάνω δεν θα υπάρχει τρόπος επέμβασης ούτε των δημόσιων υπαλλήλων ούτε και των παραπάνω που διοικούν και αυτό μάλλον δεν βολεύει πολλούς από αυτούς που νομοθετούν. Γιατί όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και όχι απλά να γίνονται διαβουλεύσεις για να γίνονται…
 
 
Ι.Ι.
(λυπάμαι για το μπερδεμα )ακολουθεί η σκέψη μου ολοκληρωμένη….. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ !!!! Αξιοτιμοι κυριοι σε όσα γράφεται έχεται δίκιο, πολύ καλές και σωστές σκέψεις διάβασα και ελπίζω κάποιοι να τα διαβάζουν και να τα μεταβιβάζουν και να τα αξιοποιούνΔιαβάστε όμως το παρακάτω απίστευτο ( κάντε τον κόπο ) και μετά ας αναρωτηθούμε όλοι… Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 έχουν τεθεί σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010, που αφορούν την συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων σε κάθε δημόσια υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ., με απώτερο στόχο την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων, με τη συγκρότηση των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων, με βάση αξιοκρατικά στοιχεία επιλογής και με τα προσόντα των υποψηφίων.Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής τους σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με χρονοδιαγράμματα και με υποδείγματα προσκλήσεων των υποψηφίων αλλά και με υποδείγματα των εγγράφων συγκέντρωσης των προσόντων των υποψηφίων.Από τότε έχει περάσει χρονική περίοδος περισσότερη των 2,5 ετών κατά την διάρκεια της οποίας σημειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια αλλά και ολιγωρία και κωλυσιεργία των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα σε πολλές υπηρεσίες της χώρας είτε να μην έχουν ακόμη συγκροτηθεί τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από το Νόμο, ή να μην έχει πραγματοποιηθεί η κατά Νόμο προβλεπόμενη επιλογή των προϊσταμένων των διαφόρων οργανικών μονάδων από όσα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουν ήδη συγκροτηθεί, όπως ρητά ορίζει ο νόμος.( τα υπηρεσιακά συμβούλια για παράδειγμα στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν συγκροτηθεί αλλά δεν προχωρούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος των υποψηφίων προϊσταμένων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με βάση τα αξιοκρατικά κριτήρια, όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς αιτιολογία )Το φαινόμενο αυτό της εντελώς αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010 είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο, και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον πυρήνα των διατάξεων εκείνων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνουν την κατόπιν κρίσεων κατάληψη των θέσεων ευθύνης όλων των υπηρεσιών.Η ως άνω ολιγωρία έχει εξάλλου επισημανθεί και με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.26/1436/οικ.24440/24-11-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να παρέμβει, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς για επίσπευση της εφαρμογής των επίμαχων διατάξεων.Επίσης έχουν εκδοθεί και τα ΔΙΔΑΔ/Φ.35.29/1518/οικ. 10796 Αθήνα 30 Μαΐου 2011 καιΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ. Αθήνα 19 Μαΐου 2010, έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το ίδιο θέμα.Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως άμεση συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της έκδοσης διοικητικών πράξεων ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων, ή τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων με μοναδικό κριτήριο την παλαιότητα (χρόνια υπηρεσίας δηλαδή), πρακτική που θίγει τον κανόνα της αξιοκρατίας και της αμερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων και οδηγεί πολλές φορές στην ανάδειξη προϊσταμένων ή ‘’αναπληρωτών’’ προϊσταμένων, με ελλιπή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούμενη συγκριτική τους αξιολόγηση με τους λοιπούς συναδέλφους τους και παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία που ισχύει, δηλαδή το άρθρο 5 του νόμου 3839/2010, και τη νέα φιλοσοφία, αλλά και καταστρατηγώντας και άλλα ζητήματα σημαντικά όπως το προβάδισμα των κατηγοριών ( αφού προτιμούν ακόμη να εφαρμόζουν το παλιό σύστημα όπου τον προϊστάμενο τον ορίζει μόνον η παλαιότητα και όχι συνολικά τα προσόντα των υποψηφίων συγκρινόμενα μεταξύ τους )Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η άμεση εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010 αποτελεί μονόδρομο για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών με άξιους προϊσταμένους, βάσει διαδικασιών στηριζομένων στη διαφάνεια και υπαγομένων στον ακυρωτικό έλεγχο των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, σε όλες τις Περιφερειακές υπηρεσίες δηλαδή τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλοι οι προϊστάμενοι Διοικητικών Θεμάτων είναι αναπληρωτές Προϊστάμενοι χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια τοποθέτησης και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς κανένα προσόν. Δεν έχει εφαρμοσθεί ο σχετικός νόμος και γεννάτε το ερώτημα εάν τελικά οι νόμοι εφαρμόζονται ή είναι στη διακριτική ευχέρεια των πολιτικών προϊσταμένων η εφαρμογή τους. Σημειώνεται επίσης η ήδη γνωστοποίηση καταγγελιών για τη μη εφαρμογή του Ν.3839/2010 άρθρο 5 μα για ποιά δημόσια διοίκηση μιλάμε !!!!!εδώ δεν εφαρμόζονται τα αυτονόητα…τι περιμένουμε άραγες ?….. τι να περιμένει κανείς άραγες απο ένα σύστημα που δίνει προς διαβούλευση διάφορα ζητήματα όταν δεν έχει φροντίσει το απλό :την εφαρμογή του νόμου ???? !!!!!!!!!!! ευχαριστώ για τη φιλοξενία , νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται όλα.
 
 
thkar
α)Σπαταλούνται στο Δημόσιο πολλές εργατώρες και πολύ αναλώσιμο υλικό από τους δημοσίους υπαλλήλους με εργασίες περιττές (πχ σε Εφορίες-Τμήμα Εσόδων : γραμμάτια είσπραξης/συμψηφισμού που παραλαμβάνονται από άλλες ΔΟΥ, εκτυπώνονται, πιστώνονται μέσω TAXIS ένα-ένα, σφραγίζονται εις τετραπλούν -στρογγυλή σφραγίδα, ονοματεπώνυμο του δημόσιου λειτουργού, μονογραφή κλπ και ελέγχονται- ενέργειες που θα έπρεπε να ολοκληρώνονται αυτομάτως μέσω TAXIS με την πληρωμή του φορολογούμενου-οφειλέτη σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.β)Διασύνδεση των Υπηρεσιών αν όχι με μια βάση δεδομένων που υπό προϋποθέσεις θα είναι ορατή από συγκεκριμένες Υπηρεσίες χωρίς δυνατότητα μεταβολών στοιχείων, έστω ενημέρωση της μιας Υπηρεσίας από την άλλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα πχ που αφορούν συνταξιούχους. Για παράδειγμα οι Δήμοι οι οποίοι εκδίδουν τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, προκειμένου να τις εκδώσουν για να τις χρησιμοποιήσει ο πολίτης πιθανόν για αποδοχή κληρονομιάς ή για όποια άλλη χρήση να απαιτούν -με όποιο δημόσιο έγγραφο αυτό πιστοποιείται- τον ασφαλιστικό φορέα του αποβιώσαντα, προκειμένου άμεσα να ενημερώνουν το φορέα αυτόν και να αποκλείονται έτσι περιπτώσεις όπου συγγενείς αποβιωσάντων νέμονται συντάξεις που θα έπρεπε με το θάνατο να διακόπτονται.γ)Σχεδιασμός και προγραμματισμός των όποιων αλλαγών ιδιαίτερα σε νευραλγικούς φορείς όπως οι Εφορίες ώστε να αποφεύγονται αστοχίες,λάθη και συνεχείς αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την αποδιοργάνωση των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών αντί για την αναδιοργάνωσή τους όσο και την διόγκωση της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών και των Ευρωπαίων Εταίρων στη Δημόσια Διοίκηση. Συμμετοχή και υπαλλήλων -με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων-ανά Υπηρεσία κατά το οργανόγραμμά της (δηλ ανά Δ/νση, ανά Τμήμα κλπ) με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές.