Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΜΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Κάτι που θα έδινε ένα σήμα στους πολίτες ότι κάτι αλλάζει είναι νομίζω η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης (Διοικητές,Διευθυντές διαφόρων δημόσιων φορέων,Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων) ανθρώπων που δεν είναι κομματάνθρωποι, αλλά καρριερίστες, επαγγελματίες. Όταν τοποθετείται π.χ. Διοικητής πρώην αποτυχών βουλευτής/πολιτευτής σε μια δημόσια υπηρεσία, με θητεία που έχει ημερομηνία λήξης την ίδια με αυτή της κυβέρνησης, τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι πολιτικοί μας δεν αντιμετωπίζουν το Δημόσιο στα σοβαρά, αλλά σαν χώρο που γίνονται «εξυπηρετήσεις», ρουσφέτια κοινώς.Έτσι πώς μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις από ένα τέτοιο Δημόσιο όταν οι κεφαλές (αρχηγοί) του είναι κίβδηλες,ανδρείκελα. Οι ίδιοι αυτοί οι διοικητές/Διευθυντές τι να αποδόσουν όταν βλέπουν τη θέση που τους προσέφερε το κόμμα σαν λάφυρο-ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο κόμμα.Επιπλέον η ανεπάρκειά τους είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την έλλειψη γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας στην οποία προΐστανται.Έτσι λοιπόν η αξιοσύνη, η διάρκεια στην υπηρεσία και η στοχοθέτηση θα πρέπει να διακρίνουν τις κεφαλές του Δημοσίου αν θέλουμε να ελπίζουμε σε αποδοτικό και ποιοτικό Δημόσιο