Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νικος
Πρόταση. Ανάθεση έργου από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης σε όλα τα πανεπιστημιακά τμημάτα Διοικητικής επιστήμης των παρακάτω:1. Ανάλυση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (προβλήματα και δυσλειτουργίες)με τη χρήση εργαλείων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.2. Προοπτικές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.3. Λύσεις προτάσεις (ορθολογικοποίηση, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, οργάνωση.4. Υιοθέτηση ενός μοντέλου διοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη τους Τις Ελληνικές κοινωνικο οικονομικές συνθήκες και νοοτροπίες καθώς και το ευρωαπαικό – παγκόσμιο περιβάλλον.
 
 
Β.Δ
Μία πύλη για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες?Δύσκολο να πετύχει..Θα μπορούσε να συνδέεται με links στα αντίστοιχα site της κάθε υπηρεσίας.Επίσης δεν υπάρχει καμμία ενημέρωση.Πόσοι πολίτες ξέρουν το ΕΡΜΗΣ?
 
 
Σταύρος
Η ηλεκτρονική μηχανογράφηση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα και για κάθε παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από προισταμένους/διευθυντές. Εξωτερικός έλεγχος των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να διενεργείται από υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας ώστε να πάψει πλέον το ρουσφέτι.