Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Giorgos
Η δημοκρατία στην E-στελέχωση περιορίζεται στη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας.Από κει και πέρα τα είδαμε τα αποτελέσματα…κομματισμός και ξερό ψωμί.Αν θέλετε να κάνετε δημοκρατική τη διαδικασία τυποποιήστε ηλεκτρονικά τις φόρμες υποβολής με θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης για να γνωρίζεις άμεσα τη βαθμολογία σου και μετά βλέπουμε.
 
 
ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ
Οι δημόσιες διαδικασίες, τουλάχιστον αυτές που αποτελούν μηχανισμούς (πχ Πολεοδομικά θέματα, οι χρονοβόρες – λόγω κακής διαχείρησης – πληρωμές Δημοσίου, έκδοση Διαβατηρίου κτλ) θα πρέπει να αυτοματοποιηθούν, όχι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά με σαφή χρονικά όρια διεκπεραίωσης. Με άλλα λόγια να θεσμοθετηθεί ένας πλήρης κατάλογος (μενού) υπηρεσιών στον οποίο θα ορισθεί ο χρόνος που διαθέτει ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ υπάλληλος να διεκπεραιώσει την ζητούμενη υπηρεσία προς τον Πολίτη. Αθέτηση του παραπάνω χρονικού ορίου θα δίνει το δικαίωμα στον (μέχρι σήμερα άβουλο) Πολίτη να καταγγείλει το γεγονός και με συνοπτικές διαδιαδικασίες (χωρίς υπηρεσιακά συμβούλια, συντεχνιακά συμφέροντα κτλ) ο υπάλληλος να υφίσταται άμεσο οικονομικό penalty (το μόνο που τον ενοχλεί) απλά με βάση τις ημερομηνίες Αίτησης του Πολίτη και έκδοσης του αποτελέσματος. Είναι ανεπίτρεπτο να ακούς από τον υπάλληλο «…εγώ μόλις έλαβα τον φάκελλο…», την στιγμή που ο νόμος σε πολλές περιπτώσεις προβλέπει συνολικό χρόνο αντίδρασης της Υπηρεσίας, που όμως δεν εφαρμόζεται στην πράξη από ανευθυνότητα, τεμπελιά, κακοήθεια, αναποτελεσματικότητα, ανεύθυνη ιεραρχία, αδειοδοσία κατά βούληση (χωρίς έλεγχο προϊσταμένου και χωρίς αντικαταστάτη) κτλ. Αν η ζητούμενη υπηρεσία περιλαμβάνει πολλά ενδιάμεσα στάδια την παραπάνω ευθύνη θα έχει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, ο οποίος ήδη πληρώνεται με υψηλότερη κλίμακα, ακριβώς για την (θεωρούμενη) ΥΠΕΥΘΥΝΗ διοίκηση που ασκεί, όντας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ προσωπικά για την ΤΕΛΕΙΑ λειτουργία του τομέα ευθύνης του. Επιπλέον της άμεσης χρηματικής παρακράτησης, τα bonus, που καλόν θα ήταν να θεσμοθετηθούν, να εξαρτώνται αντικειμενικά και να είναι αντιστρόφως ανάλογα των τυχόν καταγγελειών που θα κατατεθούν από τους μη εξυπηρετηθέντες ΠΟΛΙΤΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας των.
 
 
Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος
Η περίπτωση διαφθοράς είναι η μία πληγή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η άλλη, επιτρέψτε μου να πιστεύω εξίσου σημαντική, είναι η άγνοια σε συνδυασμό με την αδιαφορία.Οι προμήθειες πάρα πολύ συχνά, κυρίως σε λειτουργικά έξοδα, γίνονται με μοναδικό κριτήριο την ευκολία χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης της διαχείρισης δημοσίου χρήματος.Ακόμα και η χρήση των πόρων (φωτισμός, μηχανήματα, αναλώσιμα) γίνεται αλόγιστα αρκεί να μην δυσκολευτεί έστω και ελάχιστα ο υπάλληλος.Πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι το κλείσιμο μιας λάμπας όταν δεν υπάρχει κανείς στον χώρο?Δυστυχώς υπάρχει παντελής έλλειψη κοινωνικής ευθύνης η οποία πρέπει να δοθεί μέσα από την παιδεία στις επόμενες γενιές και την ποινή στις υπάρχουσες.
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Καλή προσπάθεια, αλλά χωρίς τη χρήση προδιαγραφών και την ενεργοποίηση όλων των επιπέδων διοίκησης, θα παραμείνει κυβερνητικός ακτιβισμός. Αντικείμενο των υπουργείων ή των στρατηγικών φορέων (κάποτε ακούγαμε για υπουργεία στρατηγεία) αποτελεί και η θέσπιση προδιαγραφών (τα πρότυπα γεωχωρικών δεδομένων εδώ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αντιδιαστολή με αυτή την κατεύθυνση, επι χρόνια βλέπουμε τα υπουργεία να εκτελούν αντικείμενα που θα έπρεπε να εκτελούνται από αποκεντρωμένες δομές. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει από το επίπεδο διοίκησης που έχει την ευθύνη των αντίστοιχων δεδομένων, με βάση ενιαίες προδιαγραφές και σε συνεργασία με αλληλοσεβασμό με την κεντρική διοίκηση. Αισιοδοξούμε ακόμα και αναμένουμε.
 
 
κώστας
Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει επιτέλους να διασυνδεθούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά, ώστε η μια να αντλεί υλικό που τυχόν της χρειάζεται από την άλλη και να μην γίνεται ο πολίτης μπαλάκι των υπηρεσιών (σας λείπει αυτό το χαρτί πηγαίνετε στην πολεοδομία ή στην εφορία ή στο Ικα, κλπ.) Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν πολλές ανάγκες των πολιτών να ικανοποιούνται μέσω internet (πχ ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικού γεννήσεως, βεβαιώσεις αποδοχών, ένσημα, οικοδομικές άδειες, έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, χρήσεις οικοπέδων, κτηματολόγιο – δασολόγιο). Να καταγραφούν οι ανάγκες των πολιτών σε κάθε δημόσια υπηρεσία και να υπάρχει στις περισσότερες ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέσω διαδικτύου. Να προωθηθεί άμεσα η ηλεκτρονική επικοινωνία πολτών και δημοσίων υπηρεσιών μέσω email