Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος
Για να μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτή διακυβέρνηση γιατί δεν μας ενημερώνεται για το ποιος (υπηρεσία, εταιρία, υπάλληλος) ευθύνεται για την σημερινή (δυς)λειτουργία του? Για να γίνει μια αρχή!
 
 
Παναγιώτης Φερεντίνος
Ενα βασικό θέμα πρέπει να αλλάξει στη Δημόσια Διοίκηση. Η δομή στον τρόπο οργάνωσης της ιεραρχίας,γιατί η σημερινή εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία με την στρατιά των Υφυπουργών,Γενικών και ειδικων Γραμματέων,ειδικων συμβούλων και συνεργατων έχει διαλύσει κάθε έννοια αξιοκρατίας,αποδοτικότητας και πρωτοβουλιών.Τα πάντα έχουν θυσιαστεί στο βωμό της κομματικοποίησης και της ρουσφετολογίας!!!Μετά τον Υπουργό ένας Γ.Γραμματέας με θητεία απο τους υπαλλήλους του Υπουργείου.Ολη η ιεραρχία θα διοικείται απ αυτόν.Περιορισμός των υπαλλήλων στο έλαχιστο με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και με τις υποδείξεις των συλλόγων όπως γίνεται τώρα.Προσλήψεις με εξετάσεις από το Α.Σ.Δ.Υ(ανώτατο συμβούλιο δημοσίων υπαλλήλων)Να επανέλθει ο νόμος όπως ήταν.Να καταργηθεί το έκτρωμα ασεπ.
 
 
Στέφανος
Η ακεραιότητα στο Δημόσιο τομέα μπορεί να επιβεβαιώνεται μόνο από ένα ανεξάρτητο, τρίτο μέρος. Αυτό γίνεται όταν το σύστημα διαχείρισης του οργανισμού έχει οργανωθεί με βάση διεθνή πρότυπα διαχείρισης (που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό). Σήμερα, δεν είναι πιστοποιημένοι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά μερικοί που έχουν ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό τομέα (πχ τα ΕΛΤΑ), είναι πιστοποιημένοι. Το αποτέλεσμα στα ΕΛΤΑ; εδώ:http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&source=web&cd=3&ved=0CE8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.elta.gr%2Fpoiotita2010.pdf&ei=HBLGT8u5CMbu8AP-pvnhBQ&usg=AFQjCNGh_EeVkitF1Ige2PSK76Pne24u2Q&cad=rjaΔηλαδή, μετράνε και δημοσιεύουν δεδομένα εξυπηρέτησης. Αυτό δεν θέλουμε; Ενδεικτικά, υπάρχουν πολλά πρότυπα, και πολύ χρήσιμα:1. Ποιότητα στην λειτουργία του Οργανισμού:http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000 2. Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών (πχ για δημόσια δεδομένα):http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001 3. Οδηγίες για διαχείριση κεφαλαίων από διαχειριστές επενδύσεων (πχ για τις επενδύσεις του ΕΣΠΑ):http://www.evca.eu/toolbox/default.aspx?id=504 Μερικά από τα πρότυπα αυτά, μπορεί να επιβεβαιώνεται η τήρηση τους από ανεξάρτητους φορείς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς), τους λεγόμενους Φορείς Πιστοποίησης. Ενδεικτικά, για ποιο λόγο να τους προτιμήσουμε μας λέει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος τους:http://www.european-accreditation.org/content/ea/europNetwork.htm Είναι καιρός να αφήσουμε τα πασαλείμματα κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών και να ακολουθήσουμε διεθνή πρότυπα. Είμαστε στην Ευρώπη. Παγκοσμίως, αυτό το ρόλο έχουν αναλάβει οι φορείς πιστοποίησης
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Ο καταχραστής δημόσιος υπάλληλος,αυτός που παίρνει μίζες, αυτός που άγνωστο πώς πλούτισε,να δικάζεται και με το που θα βγει η απόφαση να φεύγει δια παντός από την υπηρεσία του.Οι διαγωνισμοί για προμήθειες να είναι ανοιχτοί και να έχουν οριστεί εκ των προτέρων τα ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων.Να μην μένουν τα ίδια άτομα σε χώρο με προμήθειες πάνω από 2 χρόνια και αφού υπάρχει γνώση των περιουσιακών στοιχείων τους πριν και μετά.
 
 
Β.Δ
Τό θέμα είναι πως έτσι όπως αποθηκεύονται είναι αδύνατο να βρείς αυτό που σε ενδιαφέρει.Θα πρέπει κάθε φορέας να τα αποθηκεύει σε τομείς που θα έχει υποδείξει το κάθε υπουργείο και με κάποια σειρά στις ημερομηνίες.