Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παύλος
Από την ανακοίνωση του ICT4GROWTH μέχρι και την πραγματική έναρξη του και την υποβολή σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων θα έχουμε φάει τις «σάρκες μας»…από αναβολή σε αναβολή και γενικά μια επισφαλής και περιρέουσα κατάσταση στο ΥΠΑΝ όσον αφορά τα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, κ.λ.π. Είδωμεν…
 
 
thanassis
Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Αυτό αφορά τα ΕΣΠΑ, δεν γνωρίζω πολλά αλλά διερωτώμαι πχ αν ένα τμήμα πανεπιστημίου δώσει τον τακτικό προυπολογισμό ενός έτους πχ 100.000 ευρώ για συμμετοχή πχ 15% και εφόσον κατ’ ουσίαν αποτελούν οι τακτικές πιστώσεις ζεστό χρήμα, γιατί να μην το κάνει μια ακαδημαική μονάδα, αφού έτσι θα απαλλαγεί για μια πενταετία το κράτος; Φυσικά αυτό θέλει προυποθέσεις αλλά καταλάβατε την γενική ιδέα….