Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
thanassis
Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Αυτό αφορά τα ΕΣΠΑ, δεν γνωρίζω πολλά αλλά διερωτώμαι πχ αν ένα τμήμα πανεπιστημίου δώσει τον τακτικό προυπολογισμό ενός έτους πχ 100.000 ευρώ για συμμετοχή πχ 15% και εφόσον κατ’ ουσίαν αποτελούν οι τακτικές πιστώσεις ζεστό χρήμα, γιατί να μην το κάνει μια ακαδημαική μονάδα, αφού έτσι θα απαλλαγεί για μια πενταετία το κράτος; Φυσικά αυτό θέλει προυποθέσεις αλλά καταλάβατε την γενική ιδέα….
 
 
Αλκιβιαδης
Ωραία όλα αυτά περί ακεραιότητας στο δημόσιο τομέα. Όμως, πριν από όλα αυτά πρέπει να πειστεί ο δημόσιος υπάλληλος ότι δεν θα γίνει ένα όχημα για την μετάθεση των ευθυνών από την αιρετή διοίκηση στους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για εκκαθαρίσεις υπηρεσιών ή μη αρεστών υπαλλήλων.Επιπλέον πρέπει να γίνει τροποποίηση του δημοσιουπαλληλικού κώδικα όσο και εν γένει της αντίστοιχης νομολογίας(νόμοι, εγκύκλιοι, κ.υ.α., επαγγελματικοί κώδικες κ.α.)Μετά έρχεται η υιοθέτηση προτύπων πιστοποίησης ποιότητας κατα iso9001 η άλλων παρόμοιων.