Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
Οπως οι πιο πολλοί γνωρίζουμε, η πιλοτική εκδοχή του (ΚΠΑ) παρουσιάστηκε το Μάιο του 2000 κατα την διάρκεια ης Πρώτης Συνδιάσκεψης Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα.Τέσσερις κύριους σκοπούς. 1)Να εκφράσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.2)Να χρησιμεύσειως εργαλείο για τις δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 3)Να αποτελέσειτη <> μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση ποιότητας.4) Να διευκολύνει τις συγκριτικές επιδόσεις μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.κλπ, κλπ)Προτείνω κριτήρια αξιολόγησης υπαλλήλων, εργαζομένων, και ηγεσιώνγια ολική ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης (εκσυγχρονισμός και συνεχής βελτίωση)1)Οραματισμό και στρατηγική σκέψη2)Ηθική Συμπεριφορά3Εμπνευσμένους ηγέτες με διανοοιτική Ικανότητα (IQ)(Αναλυτική Ικανότητα)(Συμπεριφορική ευελιξία)υλοποιώντας διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης με προτάσεις και σκέψεις που αριστεύουν και βραβέβονται.4)Προώθηση ευκαιριών για να καταστούν κοινό κτήμα οι Διοικητικές πρακτικές εντός των υπηρεσιών5)Αποφασιστηκότητα και πίστη στο στόχο6)Καινοτόμες Συμβουλέςκαι τέλος οι θεμελιώδεις έννοιες αριστείας κα δη απαιτητικής αριστείας. (ΠΟΔΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, σαφής προσανατολισμός στα αποτελέσματα:ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ σύγχρονο μοντέλο οίκων αξιολόγησης.