Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση των δέκα (10) κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) και των επί μέρους υποκριτηρίων αυτών. ….. Κριτήριο 10: Ακεραιότητα και εντιμότητα των υπαλλήκων της υπηρεσίας. Αξιολογούνται τα υποκριτήρια:αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χρημάτισμό, δωροδοκία, ή διαφθορά,ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χαμηλή, πολύπλοκη, γραφειοκρατική΄και καθυστερυμένη ποιότητα ύπηρεσιών.
 
 
Μυρτώ
Η διοικητική ικανότητα είναι προσόν που διαθέτει κάποιος ή όχι, σαν το ταλέντο, που αναδεικνύεται με πλαίσιο και πειθαρχία. Συνεπώς:1. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν διοικητικά προσόντα?2. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν πολυεπιστημονική κατάρτιση? εκτός από το γνωστικό αντικείμενο τους έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δεξιότητες ηγέτη και μάνατζερ?3. Εάν όχι, πώς θα νομιμοποιηθούν απέναντι στον υπάλληλο που διαθέτει τα παραπάνω, ώστε να μην τον αμφισβητήσει?4. Είναι αποδεδειγμένο ότι θα προαρμοσθούν γρήγορα «στις αναγκαίες αλλαγές των μεθόδων εργασίας και σε νέα συστήματα» όταν είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό η «αντίσταση στην αλλαγή»? Κι άν ο υπάλληλος ανταποκρίνεται θετικά στις καινοτομίες, πως διασφαλίζεται απέναντι σε κάποιον υπονομευτικό και «αργό» Προϊστάμενο, ο οποίος θεωρεί ενδεχομένως οτι απειλείται η θέση του?5. Έχει γίνει κατανοητό ότι η επίτευξη στόχων απαιτεί οριζόντιες συνεργασίες και όχι κάθετες ιεραρχίες?6. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη ενός υπαλλήλου απαιτεί την ενδυνάμωση των δυνατών του σημείων, δηλ. εκείνων με τα οποία αποδίδει τα μέγιστα? Δεν ωφελεί να κινητοποιείς κάποιον που είναι επικοινωνιακός (οπότε θα όφειλε να βρίσκεται σε τμήμα εξυπηρέτησης κοινού) να διεκπεραιώνει καθήκοντα που απαιτούν λ.χ. λεπτομερή έρευνα, όπου κάποιος άλλος αποδίδει καλύτερα? Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα όσα συντελούν και στην προσωπική ανάπτυξη του υπαλλήλου, ώστε αυτό να έχει αντανάκλαση στο αποτέλεσμα της δουλειάς του και στην Υπηρεσία του?7. Πως θα αξιολογηθεί ο «δέκτης» σε σχέση με την κατανόηση των μηνυμάτων, όταν ενδεχομένως υπάρχει ασάφεια από τον ίδιο τον «πομπό»? Θα υπάρχει η δυνατότητα και γραπτού επαναπροσδιορισμού με eσωτερικό memo, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα του τύπου «εγω δεν το είπα έτσι», «δεν το κατάλαβες σωστά», κ.λπ.?8. Πως διασφαλίζεται ο υπάλληλος, ο οποίος διαθέτει «σαφήνεια και ακρίβεια στην προφορική και γραπτή έκφραση», χωρίς να κινδυνεύσει από υπεξαίρεση της διανοητικής του εργασίας απο τον αδαή Προϊστάμενο? Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά οτι την εργασία του Προϊσταμένου ενίοτε φέρει σε πέρας ο υπάλληλος, ο οποίος παραμένει «αφανής ήρωας»!9. Μέχρις στιγμής η πρωτοβουλία τιμωρείται, μάλιστα έχει εκφραστεί και μομφή διότι κάποιος βγήκε εκτός του πλαισίου κατηγορίας του, δηλ. υπάλληλος ΔΕ εξέφρασε άποψη και πρόταση η οποία στη συνέχεια αυιοθετήθηκε και παρουσιάσθηκε απο τον Προϊστάμενο ως δική του και ο οποίος «εβαλε στη θέση του» τον υπάλληλο,υπενθυμίζοντάς του οτι δεν είναι και δεν μπορεί να λειτουργεί ως ΠΕ. Είναι απαραίτητο να υφίστανται τέτοιου είδους ρατσιστικοί διαχωρισμοί?10. Πως θα διασφαλισθεί το υψηλό προφίλ ορισμένων χαρισματικών χαμηλόβαθμων υπαλλήλων απο τον τραμπουκισμό (bullying) και την αυθαιρεσία όσων προϊστανται και θεωρούν οτι ανάμεσα στα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών είναι να του φέρνουν και τα ρούχα απο το καθαριστήριο?
 
 
Γιώργος Στόγιας
Είναι πολύ σημαντικό άρθρο για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων από τα ανώτατα όργανα είναι απαραίτητο να υπάρχει και η διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες. Σκεφτείτε να καθορίζετε στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, να παρέχετε τις σχετικές υπηρεσίες, για να σας πουν στο τέλος οι πολίτες πως δεν τις χρειάζονται. Σε ποιον και πότε θα πω ως πολίτης που πληρώνει φόρους (χωρίς διακανονισμούς) για να τον εξυπηρετεί η Δημόσια Διοίκηση, πως πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μη ζω μέσα σε χωματερές και πως απαιτώ να γίνει στο νομό μου ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (με όποιες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα). Σε τι θα οφελήσει να αξιολογήσω θετικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού για επλήρωση στόχων και για έργα που δεν επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής μου και δεν προστατεύουν την υγεία μου;
 
 
Αθανάσιος Βασιλάκης
Αγαπητοί συνάδελφοι διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, Με το δικαίωμα που δίνει το σύνταγμα της χώρας μας και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας να εκφράζει ένας απλός δημόσιος υπάλληλος ελεύθερα την προσωπική του άποψη θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας στα ακόλουθα σημεία.Από τη μία μεριά υπάρχει θετική μετεξέλιξη όπου θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον μας διότι:1. Θεσπίζεται η μέτρηση επίδοσης σε επίπεδο δημοσίου υπαλλήλου (ατομικά) καθώς δεν προ-υπήρχε με τον Ν.3230/2004.2. Θεσπίζεται η σύνδεση κινήτρου επιπλέον αμοιβής σε επίπεδο μονάδας και υπαλλήλου με διαφορετικό τρόπο που προϋπήρχε στα προηγούμενα μισθολόγια. Η εμπειρία μας δίδαξε ότι είχαμε καταλήξει να λαμβάνουν το κίνητρο απόδοσης όλοι οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι ανεξάρτητα εάν συνεισφέρανε περισσότερο, λιγότερο ή καθόλου.3. Εισάγεται μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση από την υφιστάμενη πραγματικότητα.4. Βελτιώνεται η σύνδεση της αξιολόγησης επίδοσης δημοσίων υπαλλήλων με τα θέματα αξιολόγησης προσωπικού. Από την άλλη μεριά υπάρχει αρνητική μετεξέλιξη που θα δημιουργήσει πιθανές δυσλειτουργίες διότι:1. Η καταβολή των Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. δεν βασίζεται α) σε συντελεστές βαρύτητας και β) σε συντελεστές δυσκολίας της εργασίας, βάση της οποίας μπορεί να κρίνεται η επίδοση του κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης πρέπει να υπάρχει «ίση αμοιβή, για εργασία ίσης αξίας», αλλά το ερώτημα είναι εάν το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο επίπεδο δυσκολίας, την ίδια σπουδαιότητα – βαρύτητα, την ίδια ευθύνη στην εργασία τους έχουν όλοι ????2. Αρκετά προηγούμενα άρθρα έχουν δεχθεί σκληρή κριτική από αρκετούς συναδέλφους διότι δεν συνδέονται με το προσωντολόγιο – καθηκοντολόγιο προϊσταμένων και υπαλλήλων, θαρρώ ότι ασφαλώς το ίδιο θα ισχύει με τα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ..3. Υπάρχει κριτική από αρκετούς συναδέλφους σε προηγούμενα άρθρα για τη δυσκινησία των συμβουλίων και επιτροπών αξιολόγησης. Θαρρώ ότι το ίδιο θα αφορά και τα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ.4. Τα προτεινόμενα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. θα είναι ευάλωτα σε ενστάσεις και αμφισβήτηση εάν δεν βελτιωθούν και εδραιωθούν αμοιβαίως αποδεκτά κριτήρια από όλους μας.5. Δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η υφιστάμενη δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί από αξιόλογους συναδέλφους του υπουργείου οικονομικών σε υπογεγραμμένα συμβόλαια αποδοτικότητας.6. Δεν έχουν συνεκτιμηθεί πιλοτικές εφαρμογές και συνεχείς βελτιώσεις.7. Δεν έχει συνεκτιμηθεί η σταδιακή εφαρμογή (ίσως με μεταβατικές διατάξεις) διότι η ολιστική εφαρμογή πιθανώς να είναι δυσλειτουργική (ελπίζω η εμπειρία του Ν.3230/2004 μας έχει διδάξει αρκετά όλους μας). Κλείνοντας, η ολιστική προσέγγιση του υφιστάμενου σχεδίου διαφαίνεται να αναδειχθεί ως «βαριά, δύσπεπτη και δυσκίνητη», οπότε η παρούσα προσπάθεια θα πρέπει να εστιάσει στη μέγιστη απλοποίηση, ώστε να εδραιωθεί μία περισσότερο «εύπεπτη» εφαρμογή από όλους μας. Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι προσωπικές και θαρρώ ότι χρίζουν περεταίρω μελέτη, επεξεργασία και έρευνα. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους …Αθανάσιος Γ. Βασιλάκης, ΤΕ/Δ1 ΕφοριακόςΑποσπασμένος στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Υπουργείου Οικονομικών