Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης Μ.
Οι περισσότεροι εδώ από ότι είδα κάνουν προτάσεις βάση της δικής τους θέσης και δυνατότητας!Η λογική είναι εμείς να σωθούμε και όλοι οι άλλοι στη πυρά!Γνήσια Ελληνική πρακτική! έχει κάποιος πτυχία? τότε προτείνει ΝΑΙ στα πτυχία!δεν έχει πτυχία? τότε προτείνει ΝΑΙ στην εμπειρία!μπήκε με ΑΣΕΠ? μόνο όσοι μπήκαν με ΑΣΕΠ είναι ΟΚ.δεν μπήκε με ΑΣΕΠ? ναι στη γενική αξιολόγηση! Το δημόσιο περιέχει υπαλλήλους που εργάζονται από 35 χρόνια σε κάποια θέση έως μερικούς μήνες κάποιοι άλλοι.Γιατί κάποιος που μπήκε με ΑΣΕΠ πριν π.χ. 1 χρόνο να έχει προτεραιότητα (όπως είδα σε ένα σχόλιο παρακάτω) από κάποιον που δεν μπήκε με ΑΣΕΠ πριν π.χ. 25 χρόνια αφού δεν υπήρχε τότε το ΑΣΕΠ?Θα τον απολύσεις τον εδώ και 25 χρόνια υπάλληλο επειδή δεν ξέρει από υπολογιστές ή δεν μπήκε με ΑΣΕΠ που δεν υπήρχε?Φρόντισες τόσα χρόνια ως δημόσιο να τον εκπαιδεύσεις όπως όφειλες?Και αν γίνονταν κάποια σεμινάρια μήπως πηγαίνανε όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι και στους υπόλοιπους δεν γίνονταν καν ενημέρωση? Ακόμη το δημόσιο περιέχει εκατοντάδες υπηρεσίες όπου υπηρετούν από εργάτες π.χ. καθαριότητας που δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους αλλά είναι σωστοί στη δουλειά τους και οικογενειάρχες με παιδιά έως εξιδανικευμένους επιστήμονες.Θα μπούνε όλοι στην ίδια διαδικασία όπως ακούγεται?Πτυχιούχοι που δεν πατούσαν στη δουλειά ή κάνανε άλλα αντί άλλων θα τους κρατήσετε λόγω πτυχίου ενώ έναν τυπικότατο, ευγενέστατο και σωστότατο διοικητικό με απολυτήριο λυκείου θα το απολύσετε?Αυτό θέλουμε ως πολίτες ή την σωστή οργάνωση, συμπεριφορά και εξυπηρέτηση?Η κάθε υπηρεσία υπάρχει για να παράγει κάποιο συγκεκριμένο έργο.Αν η αξιολόγηση δεν γίνει βάση του έργου αυτού τότε ποια η αντικειμενικότητά της? Επίσης ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου λειτουργεί εδώ και χρόνια αναξιοκρατικά αξιολογώντας και μεταθέτοντας συνήθως οι μη σωστοί υπάλληλοι τους σωστούς αφού οι πρώτοι λαμβάνανε με τις ευχές των διαφόρων Διοικήσεων θέσεις προϊσταμένων χωρίς να πληρούν τα προσόντα.Τώρα ποιοι θα αξιολογήσουν ποιους? Είναι τόσα πολλά που μπορούμε να γράφουμε για μέρες!Τα λέω καλοπροαίρετα για να προληφθούν τα χειρότερα!ΝΑΙ στην αξιολόγηση και ΝΑΙ στις δίκαιες προσλήψεις αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για να υπάρχει λογική και αντικειμενικότητα θα πρέπει να ληφθούν τα πάντα υπόψιν πριν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία.Δεν γίνεται σε μια μέρα να γίνουμε Σουηδία αλλά μπορούμε επιτέλους για πρώτη φορά να βάλουμε τις σωστές βάσεις με λογική ώστε να μπούμε στο δρόμο για να γίνουμε.
 
 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΛΗ
Είμαι διοικητική υπάλληλος σε γραφείο προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Είμαι απόλυτα σύμφωνη με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον εξελιχθεί με το σωστό αδιάβλητο τρόπο και πιστεύω πως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Προτείνω τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι τα ακόλουθα :•Η εκπαίδευση του υπαλλήλου (θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της εργασίας του , ανεξάρτητη από την κατηγορία αλλά απόλυτα συνδεδεμένη με το κλάδο στον οποίο υπηρετεί . Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση διοικητικού υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι κάτοχος συναφούς πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (πχ πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών) να έχει την δυνατότητα να προσμετρήσει στη συνολική του βαθμολογία τον Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών παρόλο που το τυπικό προσόν της θέσης την οποία κατέχει είναι τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ).•Η εμπειρία (θα πρέπει στην εμπειρία να συνυπολογίζεται όχι μόνο η εμπειρία στον δημόσιο τομέα αλλά και η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα)•Η επιμόρφωση ( η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της εργασίας του υπαλλήλου)•Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών•Η πιστοποιημένη επιμόρφωση ηλεκτρονικού υπολογιστή•Η σωστή συμπεριφορά και η υψηλή απόδοση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.**Σε περίπτωση ισοβαθμίας να δίνεται προβάδισμα στους υπαλλήλους που διορίστηκαν με διαδικασία ΑΣΕΠ.
 
 
Γιάννης Μ.
Αυτός που μπήκε π.χ. το 1990 σε μια θέση του δημοσίου με τον τρόπο που μπήκε… ας το πούμε και μέσον… είχε άραγε άλλο τρόπο για να μπει?ΟΧΙ.Υπήρχε το ΑΣΕΠ?ΟΧΙ φυσικά!Εργάζεται λοιπόν κάποιος 20-25 χρόνια σε μια θέση και θα έρθει να τον αξιολογήσει το κράτος τώρα για το αν κάνει για τη θέση αυτή που τον τοποθέτησε και υπηρετεί για χρόνια χωρίς να δώσει κάποιο δικαίωμα?ΕΥΓΕ! Οι πιο νέοι εργαζόμενοι μετά τη δημιουργία του ΑΣΕΠ και επιτυχόντες σε διαγωνισμούς που έγιναν θα αξιολογηθούν ως τι?Ως επιτυχείς επιτυχόντες? Θα κάνουμε αξιολόγηση και τους χιλιάδες εργάτες π.χ. καθαριότητας?Θα ρωτηθούν μήπως με την πολύ συχνή ερώτηση αξιολόγησης «ποια είναι η κουλτούρα της υπηρεσία σας?» Τέλος εκτός από τα πτυχία θα μετρήσουν και οι εσωτερικές αξιολογήσεις των υπαλλήλων των υπηρεσιών που έγιναν από τους προϊσταμένους.Είστε σίγουροι ότι οι προϊστάμενοι αυτοί ήταν νόμιμοι προϊστάμενοι και δεν εκτελούσαν απλά χρέη προϊσταμένων διότι δεν πληρούσαν τα απαραίτητα προσόντα αλλά τοποθετήθηκαν στις θέσεις αυτές από τους «μεγάλους» ως δικοί μας άνθρωποι? Προτάσεις πολλές….λογική σε μερικά πράγμα όμως καθόλου!Κλείστε τα όλα να τελειώνουμε!!!
 
 
math
Για τους εκπαιδευτικούς υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Από τις μόνες αξιοκρατικές διαδικασίες.Μιλάω για τον γραπτό διαγωνισμό όπου οι εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν στο γνωστικό, παιδαγωγικά και ειδική διδακτική (οι νεότεροι).Εδώ η σειρά εισαγωγής (εκτός των ειδικών κατηγοριών) θα πρέπει να μοριοδοτηθεί για να αποφύγουμε φαινόμενα αυτοαναίρεσης. Για φανταστείτε κάποιος με καλή σειρά να τον πετάει το σύστημα απ ’έξω. Στον γραπτό διαγωνισμό έχουν μετρηθεί προσόντα και πτυχία.Θα μπορούσατε να μετρήσετε και πτυχία –τίτλους που αποκτήθηκαν μετά καθώς και βαθμολογίες.Θα ήταν δεκτή και μια εσωτερική αξιολόγηση με μικρή βαρύτητα να πιάσει τα ευτράπελα.Αλλά θεωρώ απαράδεκτο να μη μετρήσει η σειρά εισαγωγής (όχι ο βαθμός δεν είναι αντικειμενικός) του ΑΣΕΠ για τους νέουςΕπίσης ειδικοί τίτλοι! Έχουμε πληθώρα εκπαιδευτικών με τρομακτικά πτυχία που δεν διδάσκουν στα πανεπ επειδή υπάρχει κορεσμός. Αυτούς σε άλλη χώρα τους παρακαλάνε .Το κράτος έχει ξοδέψει ένα κάρο λεφτά να τους ετοιμάσει. Πρέπει να τους εκμεταλλευτεί!
 
 
nikoletta_x
τρόπος εισαγωγής..μέσω ΑΣΕΠ ή άλλης αδιευκρίνηστης μεθόδου???επίσης όσοι έγιναν οι συμβάσεις τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου π.χ. προεδρικο διαταγμα Παυλόπουλου να είναι ελεγχθουν ως προς τα τυπικά προσόντα γλώσσα, υπολογιστές πτυχία…δηλαδή ΠΕ χωρίς Η/Υ και γλώσσα δεν πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο..