Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΛΗ
Είμαι διοικητική υπάλληλος σε γραφείο προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Είμαι απόλυτα σύμφωνη με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον εξελιχθεί με το σωστό αδιάβλητο τρόπο και πιστεύω πως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Προτείνω τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι τα ακόλουθα :•Η εκπαίδευση του υπαλλήλου (θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της εργασίας του , ανεξάρτητη από την κατηγορία αλλά απόλυτα συνδεδεμένη με το κλάδο στον οποίο υπηρετεί . Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση διοικητικού υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι κάτοχος συναφούς πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (πχ πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών) να έχει την δυνατότητα να προσμετρήσει στη συνολική του βαθμολογία τον Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών παρόλο που το τυπικό προσόν της θέσης την οποία κατέχει είναι τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ).•Η εμπειρία (θα πρέπει στην εμπειρία να συνυπολογίζεται όχι μόνο η εμπειρία στον δημόσιο τομέα αλλά και η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα)•Η επιμόρφωση ( η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της εργασίας του υπαλλήλου)•Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών•Η πιστοποιημένη επιμόρφωση ηλεκτρονικού υπολογιστή•Η σωστή συμπεριφορά και η υψηλή απόδοση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.**Σε περίπτωση ισοβαθμίας να δίνεται προβάδισμα στους υπαλλήλους που διορίστηκαν με διαδικασία ΑΣΕΠ.
 
 
baia
Ο μαθηματικός τύπος οφείλει να αποτελέσει την εικόνα των προηγούμενων κεφαλαίων. Ωστόοο, το άθροισμα των βαθμολογιών των τιθέμενων στόχων δε μπορεί να λειτουργήσει με την έννοια του μέσου όρου!!Καθώς υπάρχει διαβάθμιση σπουδαιότητας των κριτηρίων και η επιδίωξη του ΠΔ είναι η καταπολέμηση κάποιων συγκεκριμένων φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαιωνιστούν.Για παράδειγμα,υπάχρει ο προϊστάμενος Α που αξιολογήθηκε για αξιοποίηση ανθρ. δυναμικού με 10, ικανότητα στρ. σχεδιασμού με 9 και διαχείριση υλικού με 7.Από την άλλη, ο προϊστάμενος Β βαθμολογήθηκε αντιστοίχως με 8, 8 και 10. Με τον διαμορφωθέντα μαθηματικό τύπο αυτοί θα ισοβαθμούν, κι ας μην προσφέρουν ούτε κατά διάνοια το ίδιο έργο στη Διοίκηση. Αρα το προτιμότερο είναι να απεικονισθεί μαθηματικά αυτό που επιδιώκει το Π.Δ. Μία πρόταση είναι η βαθμολογία απόδοσης να υπολογίζεται ως το άθροισμα διαφορετικών κλασμάτων. Ο αριθμητής των οποίων θα είναι τα αποτελέσματα συγκεκριμένων και ομοειδών κριτηρίων δια του πλήθους των τιθέμενων στόχων. Ενώ ο παρανομαστής θα απεικονίζει το βαθμό σπουδαιότητας από 1-5 (πολύ σημαντικό – λιγότερο σημαντικό, αντίστοιχα.)
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Σκοπός της αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι, αφενός, η βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας και απόδοσης και, αφετέρου, η οριστικοποίηση της ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.
 
 
ΚΑΡΑΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Καλημέρα.Να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο σχόλιο του Κου Τερζούδη.Η αξιολόγηση, γενικά, αποτελεί πρόβλημα, ακόμη και για μία αυτόματη διάταξη, που παράγει, ας πούμε λαμπτήρες, χωρίς την επενέργεια του ανθρώπινου παράγοντα.Αρκεί να ειπωθεί, ότι σχετικά ανώτερα μαθηματικά εμπλέκονται, σε ένα πάντα μή ασφαλές και αβέβαιο αποτέλεσμα.Οι μαθηματικοί τύποι που παρατίθενται προδίδουν μία απλοϊκή θεώρηση της αξιολογικής διαδικασίας.Το κακό με την αξιολόγηση, είναι ότι απαιτεί συλλογή μετρήσιμων πραγματοποιημένων μεγεθών του παρελθόντος.Ακόμη απαιτεί ένα εργαλειακό μαθηματικό υπόβαθρο.Και τα δύο απουσιάζουν στην παρούσα φάση.Απουσία των παραπάνω, η αξιολόγηση και η φαυλότητα σε αυτό ομοιάζουν.Στο ότι αποτελούν «Αυτοσυνεπή Πεδία».Και εξηγούμαι. Ποιος θα αποκλείσει το γεγονός η Συμπεριφορά ενός υπαλλήλου να μην επηρεάσει την εκτίμηση των όποιων αξιολογητών ως προς την εικόνα που εμφανίζεται για την απόδοσή του και ιδιαιτέρως ως προς την Διοικητική τους Ικανότητα;Ακόμη το φαινόμενο των «αλλότριων καθηκόντων» θα περιπλέξει τα ήδη περίπλοκα πράγματα.Επίσης με αποκλειστική ευθύνη του Πολιτικού Συστήματος υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν τεθεί σε αδράνεια (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΟΠΥΥ κ.α.)Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στερείται π.χ. πόρων και Λογιστηρίου…Ακόμη χιλιάδες λειτουργοί του Δημοσίου εμπλέκονται εδώ και χρόνια σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, απόρροια των εν γένει εικαζόμενων ύποπτων,συναλλαγών και συμπεριφορών τους.Εγώ ο ίδιος προσωπικά διαπίστωσα στα «πάλαι ποτέ» Φύλλα Αξιολόγησης να παίρνουν δεκάρια υπάλληλοι χωρίς αρμοδιότητα, ευθύνες, γνωστικό αντικείμενο, επιδεξιότητες ή κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες.
 
 
Τσιούνης Ηρακλής
Προτάσεις επί του άρθρου 23, που αφορά στα Έντυπα αξιολόγησης. Επειδή η βαθμολογία δεν είναι μυστική (μακάρι να ήταν, οι αξιολογητές θα έκαναν καλύτερα την δουλειά τους) κι επειδή ο κάθε αξιολογούμενος θεωρεί εαυτόν άριστο, αναντικατάστατο και τέλειο υπάλληλο, οποιαδήποτε μη άριστη βαθμολογία που του επιβάλλει ο αξιολογητής θα δημιουργεί γκρίνια, μεμψιμοιρία, αντιπαράθεση, απειλές, αντεκδικήσεις. Γιά να αποφύγουν λοιπόν οι αξιολογητές αυτό το δυσμενές κλίμα, στον χώρο εργασίας, θα βαθμολογούν όλους τους υπαλλήλους με άριστα. (Αυτό γινόταν μέχρι τώρα) ΄Ετσι ως Πόντιοι Πιλάτοι θα έχουν την ηρεμία τους, οι υφιστάμενοι θα έχουν να λένε για την «καλωσύνη» του προϊσταμένου τους κι έτσι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, πλην των εργατικών, τιμίων και ευσυνειδήτων οι οποίοι θα διαπιστώνουν στην πράξη ότι, είτε εργαστείς είτε όχι, η αμοιβή σου θα είναι η ίδια. Γιά να μην ανακύψει αυτό το πρόβλημα, δύο λύσεις υπάρχουν: Είτε να προβλέπεται από το Π.Δ. ποσοστό βαθμολογίας ( πχ 20% μόνο άριστοι, 40-60% καλοί έως πολύ καλοί και 20% μέτριοι έως κακοί) ποσοστό όμως αυθαίρετο που μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικό, είτε να προβλεφθεί η μεταξύ των αρίστων, ή πολύ καλών υποχρεωτική σειρά κατάταξης. Να προβλεφθεί δηλ. μία παράγραφος που θα γράφει: Ποιά θέση κατέχει στην αξιολόγηση μεταξύ των ομοιοβάθμων του υπαλλήλων. Θα μπορεί δηλαδή ο αξιολογητής να βαθμολογεί όλους τους υπαλλήλους με άριστα, αλλά ταυτόχρονα θα υποχρεούται να επιλέξει και μεταξύ των αρίστων ποιός είναι ο καλύτερος, ο λιγότερο καλός κοκ. Μ’ αυτόν τον τρόπο και ο αξιολογούμενος θα είναι ευχαριστημένος αφού θα έχει βαθμολογηθεί με άριστα, (ανεξαρτήτως του αν αξίζει, ή όχι) η δημόσια διοίκηση θα μπορεί να επιλέγει τον καλύτερο για προαγωγή, αφού θα έχει αντικειμενικά στοιχεία επιλογής αλλά και ο διευθυντής θα κρίνεται στην συνείδηση των υφισταμένων του και θα αποκτά το απαιτούμενο κύρος, εφ’ όσον είναι ακριβοδίκαιος και δεν μεροληπτεί υπέρ κάποιου.