Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΚΑΡΗΣ
Συμπληρωματικά να μοιραστώ ακόμα μια σκέψη μου.Δεν είναι δίκαιο και ηθικό να αξιολογηθούν οι συμμετοχή των Υπαλλήλων σε μη μοριοδοτούμενες εκπαιδεύσεις;Για παράδειγμα η συμμετοχή σε επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις σε εταιρίες κλπ.