Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να μπει το ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση!Να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα – επιτυχόντες ΑΣΕΠ που κατέχουν πτυχία και γνώσεις και μπορούν να συνεισφέρουν στο δημόσιο πραγματικά!
 
 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΚΑΡΗΣ
Συμπληρωματικά να μοιραστώ ακόμα μια σκέψη μου.Δεν είναι δίκαιο και ηθικό να αξιολογηθούν οι συμμετοχή των Υπαλλήλων σε μη μοριοδοτούμενες εκπαιδεύσεις;Για παράδειγμα η συμμετοχή σε επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις σε εταιρίες κλπ.
 
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 03 τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση των υπαλλήλων στην υπηρεσία. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Όταν τα κριτήρια έχουν τόσο γενικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των υπαλλήλων ενιχύεται η άποψη πολλών, ότι δηλαδή ψάχνουνε απλά να απολύσουνε