Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΙΡΗΝΗ
Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος, προκειμένου να αισθανθούν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι πως ακολουθούνται ορθές και δίκαιες πρακτικές κατά την αξιολόγηση τους, είναι να χτυπηθεί το κακό στην ρίζα του…Να ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις,αλλά κυρίως οι απομακρύνσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους που «τρύπωσαν»στο δημόσιο,με τους γνωστούς πελατειακούς,ρουσφετολογικούς τρόπους…Εν ενεργεία υπάλληλοι να παραμείνουν όσοι αξιολογήθηκαν και διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ…Έτσι μπαίνει τέλος στην καχυποψία τόσο των υπαλλήλων,όσο και των πολιτών,που είναι και οι άμεσοι εργοδότες τους,αλλά θα σταματήσει και αυτή η πληγή του ρουσφετιού που έχει εξευτελίσει και απαξιώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας.