Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Κριτήρια:1) Πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.2) Ψυχοτεχνικά και ψυχολογικά τεστ.3) Διοικητική εμπειρία.4) Γνώσεις Πληροφορικής.5) Γνώσεις ξένων γλωσσών.6) Άλλα πτυχία, επιμορφώσεις, εξειδικεύσεις.Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άμεσης μετάταξης υπαλλήλων χαμηλότερου κλάδου π.χ. ΔΕ σε ανώτερω κλάδο ΤΕ ή ΠΕ, εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει ανώτερο πτυχίο και προσόντα. Γιατί θα πρέπει να περιμένει ο υπάλληλος και το Δημόσιο που τον έχει προσλάβει, να περάσει ο χρόνος των 8 ετών που προβλέπει ο Δ.Υ. κώδικας, για να προσφέρει ο υπάλληλος (στο ίδιο Τμήμα που εργάζεται) τις υπηρεσίες του; Δε θέλει το Δημόσιο ν’ αξιοποιήσει τα προσόντα των ήδη υπαλλήλων του; Αν θέλει να κάνει «οικονομία» το Δημόσιο, τότε θα λαμβάνει και τις υπηρεσίες που του αναλογούν…
 
 
Βούλα Μόσχου
Η αξιολόγηση των Δ.Υ. με βάση Π.Δ. γίνεται εδώ και πολλά χρόνια! Αλλά δυστυχώς δεν είναι πραγματική ή αντικειμενική. Υπεισέρχεται έντονο το προωσπικό στοιχείο, με αποτέλεσμα όλοι (παρά την υπάρξασα κάποτε ποσόστωση) να παίρνουν άριστα. Το κείμενο των ερωτήσεων πρέπει να αλλάξει. Να γίνεται η αξιολόγηση με βάση πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία ποιότητας και αποδοτικότητας κατά το νόμο 3374/2004 που έχει θεσπίσει την υποχρέωση για σύστημα διοίκησης μέσω στόχων, (Μ.Β.Ο.), Σύστημα Διοίκησης ολικής Ποιότητας (T.Q.M.), κριτήρια ποιότητας-αποδοτικότητας, εφαρμογή Κ.Π.Α. (C.A.F) και άλλα πολλά, που στην πελιονότητά τους όχι οι απλοί υπάλληλοι, αλλά οι ηγεσίες τους, και δεν εννοώ πάντα τις αιρετές ή δοτές αλλά και τις κατά την υπαλληλική ιεραρχία, (Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές) ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ. Οι τελευταίοι, στην πλειονότητά τους, δε γνωρίζουν ούτε στοιχειωδώς τη χρήση Η.Υ. και δεν είναι σε θέση να λάβουν ή να στείλουν ένα κείμενο με μήνυμα ηλεκτρονικου ταχυδρομείου. Απ’ την άλλη το έρμο το κράτος προσπαθεί με νόμους να θεσπίσει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κι ενώ και ο κ. Π. Παυλόπουλος και ο κ. Ραγκούσης με νέους νόμους προσπάθησαν να εφαρμόσουν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής Δ.Υ. σε θέσεις ευθύνης, αυτά μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ, διότι με νόμο καταργήθηκαν όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια όλης της χώρας το 2010, οπόταν και έληγαν οι θητείες αυτών που έγιναν πριν την 1-1-08, δηλαδή πριν την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις ευθύνης (Ν.3528/07), οι οποίοι ακόμη και ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ, π α ρ ά ν ο μ α και καταχρηστικά, όντας ΑΚΡΙΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, διότι δήθεν εκκρεμούν οι προκηρύξεις των θέσεων ευθύνης. Η οδηγία για συγκρότηση νέων Υπηρ. Συμβουλίων ήρθε τον Οκτώβριο του 11 και δήθεν υπάρχει συσσώρευση θεμάτων όπως αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας ή πτυχίων, και ακόμη στην πλειονότητα των υπηρεσιών δεν έχουν γίνει οι κρίσεις. Αντίθετα, απολύθηκαν από το δημόσιο υπαλληλοι με πολλά προσόντα και τεράστια διοικητική εμπειρία, με τον «τροϊκανό» νόμο 4024/11, με μοναδικό κριτήριο το όριο ηλικίας και τα έτη υπηρεσίας, χωρίς καμιά αξιολόγησή τους επί της ουσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί στην πλειονότητά τους είναι πτυχιούχοι. Αντίθετα παρέμειναν στις υπηρεσίες οι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου που διορίστηκαν κατά τη γνωστή χρυσή 15ετία ασύστολα, με προσόντα την «αφισοκόλληση» σε γνωστό μεγάλο κόμμα. Γιατί κανένα ΜΜΕ και κανένας Υπουργός δεν σχολίασε την τραγική αλήθεια που η περίφημη ΑΠΟΓΡΑΦΗ Δ.Υ. του 2010 κατέδειξε;;;; Ότι δηλαδή Δικαστικών, Καθηγητών Πανεπιστημίου, Καθηγητών Μ.Ε. και Δασκάλων-Νηπιαγωγών, Ιατρών ΕΣΥ συμπεριλαμβανομένων, το 50% περίπου των συνολικών δημοσίων υπαλλήλων είναι απόφοιτοι του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ! (ΠΆΝΩ ΑΠΌ 45%). Με αυτό το δυναμικό τι αξιολογήσεις θα κάνετε, ποιοί θα τις κάνουν; οι άσχετοι διευθυντές που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Ν.3374/04, και ούτε μια ξένη γλώσσα σε επίπεδο lower, και με τι κριτήρια, όταν κατα κανόνα στις υπηρεσίες του δημοσίου δεν υπάρχει το αυτονόητο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό job descriprion; Αυτό με απλά λόγια επισημαίνουν και συνάδελφοι που σχολιάζουν προηγουμένως ότι τους βάζουν να κάνουν άσχετες εργασίες και δεν τολμούν να μιλήσουν γιατί πέφτουν σε δυσμένεια. Ο λόγος είναι απλός κ.κ. συνάδελφοι. Οι προϊστάμενοί σας είναι, καρά κανόνα, άσχετοι, λειτουργικά αναλφάβητοι στις νέες τεχνολογίες, δε γνωρίζουν τους «οργανισμούς» των υπηρεσιών όπου υπηρετούν, και κατά πάσα πιθανότητα «διορίστηκαν», σε αντίθεση με σας που είστε μέσω ΑΣΕΠ, με «αοριστοποιήσεις» και «μονιμοποιήσεις» δεδομένου ότι αφού μπήκαν από τα παράθυρα ,με κομματικά κριτήρια (των 2 μεγάλων κομμμάτων) στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς διοικητικές ανάγκες και με Π.Δ. τακτοποιήθηκαν σε οργανικές θέσεις. Αυτοί τώρα πώς θα εφαρμόσουν αξιοκρατικά κριτήρια στις αξιολογήσεις σας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δουμε στην πράξη. Το κράτος ακόμη δεν κατάφερε να αξιολογήσει αυτούς, τους κράτησε χωρίς αξιοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο, και απέλυσε εμάς, που και προσόντα είχαμε,και τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, διοριστήκαμε με ανοιχτούς γραποτούς δημόσιους διαγωνισμούς που έκανε τότε το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης σε πανελλήνιο ή περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Περιφέρεια Μακεδονίας-θράκης το 1978). Προσωπικά εκφράζω και μέσα από το διάλογο αυτό την πικρία μου, διότι με 2 πτυχία Νομικής, με μεταπτυχιακό Νομικής, με τρεις ξένες γλώσσες βάσει τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ, (Αγγλική:Michigan Proficiency),με γνώσεις ΗΥ (word, excel, access, internet-E-mail)απολύθηκα,(από 27-11-11, Ν.4024/11), μόλις ήρθε η Υ.Α. για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών συμβουλίων, επειδή ήμουν 55 ετών + και είχα 33 + έτη υπηρεσίας, χωρίς να μου δοθεί η ευκαιρία να κριθώ για θέση Γενικού διευθυντή, μέσω ΑΣΕΠ, με εξετάσεις και με συνέντευξη ή οτιδήποτε άλλο, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ! Βάλτε λοιπόν το 50% του δημοτικού σχολείου που απαρτίζουν το δημόσιο τομέα, να αξιολογήσουν τους νέους που με προσόντα και πολλαπλά πτυχία και ξένες γνώσσες και γνώσεις Η.Υ, με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ μπήκαν στο Δημόσιο.Δεν σας έχει απομείνει στελεχειακό δυναμικό για να εφαρμόσετε τις «τροϊκανές» ντιρεκτίβες. Στερηθήκατε εν πλήρη γνώσει την κρίσιμη μάζα του στελεχειακού δυναμικού που θα μπορούσε να σας βοηθήσει να «ανορθώσετε» και να «εξυγειάνετε» στοιχειωδώς το ελληνικό δημόσιο! Μήπως να σκεφτείτε με κάποιον αξιοκρατικό τρόπο με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ να ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 55 ΕΤΩΝ;;;; Διαφορετικά ο μόνος τρόπος που σας απομένει είναι να προσλάβετε managers με γνώσεις και εμπειρία, ή να προσφύγετε στην προσφιλή την τελευταία δεκαετία τακτική των εργολαβιών. Να προκηρύσετε ένα έργο, π.χ. «Διαχείρηση κονδυλίων ΕΣΠΑ…» και να προσλαμβάνετε μια εταιρεία οικονομικών συμβούλων/διαχειριστών για να το υλοποιήσουν, μπας και μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει τα αναξιοποίητα κονδύλιά του ΕΣΠΑ. Προσοχή όπως οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) που θα τα διεκδικήσουν πρέπει να είναι αξιολογημένοι (π.χ. κατά Κ.Π.Α.!) ή πιστοποιημένοι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν,( κατά ISO!). Διαφορετικά δεν μπορούν να δοθούν κονδύλια ΕΣΠΑ. Μήπως γι αυτό τελικά η χώρας μας έχει το μικρότερο ποσοστό απορρόφησης; Εφαρμόστε Σύστημα Διοίκησης μέσω στόχων, περιγραφή καθηκόντων εργασίας, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης, διαφορετικά θα πάει στις καλένδες για άλλη μια φορά και αυτή η προσπάθεια για «αξιολόγηση» των Δ.Υ.Βούλα ΜόσχουΜια απολυμένη και απλήρωτη δημόσιος υπάλληλος με προσόντα παρακαλώ!Καλή Ανάσταση και ο Θεός να λυπηθεί αυτή τη δύστυχη τη χώρα και τους κατοίκους που της απέμειναν! (Τα παιδιά μας με προσόντα, φεύγουν στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση)