Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Κριτήρια:1) Πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.2) Ψυχοτεχνικά και ψυχολογικά τεστ.3) Διοικητική εμπειρία.4) Γνώσεις Πληροφορικής.5) Γνώσεις ξένων γλωσσών.6) Άλλα πτυχία, επιμορφώσεις, εξειδικεύσεις.Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άμεσης μετάταξης υπαλλήλων χαμηλότερου κλάδου π.χ. ΔΕ σε ανώτερω κλάδο ΤΕ ή ΠΕ, εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει ανώτερο πτυχίο και προσόντα. Γιατί θα πρέπει να περιμένει ο υπάλληλος και το Δημόσιο που τον έχει προσλάβει, να περάσει ο χρόνος των 8 ετών που προβλέπει ο Δ.Υ. κώδικας, για να προσφέρει ο υπάλληλος (στο ίδιο Τμήμα που εργάζεται) τις υπηρεσίες του; Δε θέλει το Δημόσιο ν’ αξιοποιήσει τα προσόντα των ήδη υπαλλήλων του; Αν θέλει να κάνει «οικονομία» το Δημόσιο, τότε θα λαμβάνει και τις υπηρεσίες που του αναλογούν…