Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Κριτήρια:1) Πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.2) Ψυχοτεχνικά και ψυχολογικά τεστ.3) Διοικητική εμπειρία.4) Γνώσεις Πληροφορικής.5) Γνώσεις ξένων γλωσσών.6) Άλλα πτυχία, επιμορφώσεις, εξειδικεύσεις.Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άμεσης μετάταξης υπαλλήλων χαμηλότερου κλάδου π.χ. ΔΕ σε ανώτερω κλάδο ΤΕ ή ΠΕ, εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει ανώτερο πτυχίο και προσόντα. Γιατί θα πρέπει να περιμένει ο υπάλληλος και το Δημόσιο που τον έχει προσλάβει, να περάσει ο χρόνος των 8 ετών που προβλέπει ο Δ.Υ. κώδικας, για να προσφέρει ο υπάλληλος (στο ίδιο Τμήμα που εργάζεται) τις υπηρεσίες του; Δε θέλει το Δημόσιο ν’ αξιοποιήσει τα προσόντα των ήδη υπαλλήλων του; Αν θέλει να κάνει «οικονομία» το Δημόσιο, τότε θα λαμβάνει και τις υπηρεσίες που του αναλογούν…
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Συμφωνώ με τον george70 και έχω σχολιάσει και το άρθρο 7, στο οποίο ανέφερα ότι θα πρέπει να υπάρχει βαθμός δυσκολίας ή σπουδαιότητας στους στόχους.Είναι κοινός τόπος ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν και μπορούν και σε αυτούς ανατίθενται τα περισσότερα και δυσκολότερα αντικείμενα, διότι οι άλλοι «δεν ξέρουν, δε μπορούν, δεν ξέρουν αγγλικά» και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Αν δε διορθωθεί αυτό το κατεστημένο τουλάχιστον να αποτυπωθεί στους δείκτες.