Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
κωστας
Ο μόνος σκοπός σας είναι οι απολύσεις μη αρεστών υπαλλήλων! Αλλά μια και μπήκαμε στο κόπο να σχολιάσουμε θα ήθελα να ρωτήσω οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε τεχνικές υπηρεσίες πως θα αξιολογηθούν, οι υπάλληλοι που έχουν σαν προϊσταμένους διευθυντές άτομα που είναι σε ειδικό καθεστώς μονιμότητας και άσχετοι πολλές φορές με το αντικείμενο αφού παίρνουν θέσει ευθηνής ανάλογα με την αρχαιότητα (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας) ποιος θα τους αξιολογήσει;Τους υπαλλήλους που έχουν αντικείμενο εργασίας με συγκεκριμένη τεχνογνωσία μοναδική πολλές φορές σε όλο το δημόσιο πως θα αξιολογηθούν;
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων από τα ανώτατα όργανα είναι απαραίτητο να υπάρχει και η διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες. Σκεφτείτε να καθορίζετε στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, να παρέχετε τις σχετικές υπηρεσίες, για να σας πουν στο τέλος οι πολίτες πως δεν τις χρειάζονται. Σε ποιον και πότε θα πω ως πολίτης που πληρώνει φόρους (χωρίς διακανονισμούς) για να τον εξυπηρετεί η Δημόσια Διοίκηση, πως πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μη ζω μέσα σε χωματερές και πως απαιτώ να γίνει στο νομό μου ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (με όποιες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα). Σε τι θα οφελήσει να αξιολογήσω θετικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού για επλήρωση στόχων και για έργα που δεν επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής μου και δεν προστατεύουν την υγεία μου;