Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος αποδοτικότητα, σε σχέση με την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να μπει το ΑΣΕΠ στην αξιολόγηση!Να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα – επιτυχόντες ΑΣΕΠ που κατέχουν πτυχία και γνώσεις και μπορούν να συνεισφέρουν στο δημόσιο πραγματικά!
 
 
κωστας
Ο μόνος σκοπός σας είναι οι απολύσεις μη αρεστών υπαλλήλων! Αλλά μια και μπήκαμε στο κόπο να σχολιάσουμε θα ήθελα να ρωτήσω οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε τεχνικές υπηρεσίες πως θα αξιολογηθούν, οι υπάλληλοι που έχουν σαν προϊσταμένους διευθυντές άτομα που είναι σε ειδικό καθεστώς μονιμότητας και άσχετοι πολλές φορές με το αντικείμενο αφού παίρνουν θέσει ευθηνής ανάλογα με την αρχαιότητα (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας) ποιος θα τους αξιολογήσει;Τους υπαλλήλους που έχουν αντικείμενο εργασίας με συγκεκριμένη τεχνογνωσία μοναδική πολλές φορές σε όλο το δημόσιο πως θα αξιολογηθούν;