Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
Οπως οι πιο πολλοί γνωρίζουμε, η πιλοτική εκδοχή του (ΚΠΑ) παρουσιάστηκε το Μάιο του 2000 κατα την διάρκεια ης Πρώτης Συνδιάσκεψης Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα.Τέσσερις κύριους σκοπούς. 1)Να εκφράσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.2)Να χρησιμεύσειως εργαλείο για τις δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 3)Να αποτελέσειτη <> μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση ποιότητας.4) Να διευκολύνει τις συγκριτικές επιδόσεις μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.κλπ, κλπ)Προτείνω κριτήρια αξιολόγησης υπαλλήλων, εργαζομένων, και ηγεσιώνγια ολική ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης (εκσυγχρονισμός και συνεχής βελτίωση)1)Οραματισμό και στρατηγική σκέψη2)Ηθική Συμπεριφορά3Εμπνευσμένους ηγέτες με διανοοιτική Ικανότητα (IQ)(Αναλυτική Ικανότητα)(Συμπεριφορική ευελιξία)υλοποιώντας διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης με προτάσεις και σκέψεις που αριστεύουν και βραβέβονται.4)Προώθηση ευκαιριών για να καταστούν κοινό κτήμα οι Διοικητικές πρακτικές εντός των υπηρεσιών5)Αποφασιστηκότητα και πίστη στο στόχο6)Καινοτόμες Συμβουλέςκαι τέλος οι θεμελιώδεις έννοιες αριστείας κα δη απαιτητικής αριστείας. (ΠΟΔΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, σαφής προσανατολισμός στα αποτελέσματα:ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ σύγχρονο μοντέλο οίκων αξιολόγησης.
 
 
Χαράλαμπος Καλαϊτζίδης
Θα ήθελα να αναφερθώ ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων!Θα πρέπει να μπορεί ένας υπάλληλος να χρησιμοποιήσει και σεμινάρια που έχει κάνει στον ιδιωτικό τομέα ως κριτήριο αξιολόγησης και όχι μονό αυτά που γίνονται για το δημόσιο. Αφού όλοι ξέρουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα τα σεμινάρια που έχει κάνει κάποιος που εργαζόταν εκεί είναι πιο καλά. Γιατί οι εταιρίες επενδύουν πολλά πάνω στην λειτουργία , την εκπαίδευση προϊσταμένων, διευθυντών και την εξυπηρέτηση των πελατών!!! Γιατί πρέπει να λάβουμε υπ. όψιν ότι οι δημότες οι όποιοι θα εξυπηρετούνται από τον υπάλληλο δεν έχουν καμία διάφορα από κάποιον πελάτη σε οποιαδήποτε εταιρία. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι οι όποιοι πρέπει να διοικούνται πολλές φόρες από άτομα που μπαίνουν προϊστάμενοι και διευθυντές από κομματικά κριτήρια. Έχω κάνει προϊστάμενος σε ιδιωτική εταιρία και ξέρω πως είναινα συμπεριφέρεσαι στους εργαζόμενους και στους πελάτες! Γιατί έχω κάνει σεμινάρια τα οποία ήταν αυστηρά ως προς την επιλογή του προϊσταμένου! Το βλέπω τώρα στο δημόσιο που βάζουν το κάθε άσχετο για προϊστάμενο χωρίς τα απαραίτητα κριτήρια και μόρφωση!! Με μονό κριτήριο το ότι έχει κάποια χρόνια στο δημόσιο και έχει εξυπηρέτηση κομματικά συμφέροντα! Και χωρίς καν να υπάρχει έγκριση υπηρεσιακού συμβούλιου πολλές φόρες !!!! Και αυτός να διοικεί άτομα και να εξυπηρετεί δημότες στο άσχετο!!! Ευχαριστώ!!