Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Τα κριτήρια ειναι γενικά, θα κριθεί ενας Υ.Ε. εργάτης για διοικητική ικανότητα;Συμφωνώ με τον θανάση Οικονόμου αυτη να γίνει ανάλογα με το επίπεδο, Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε, Π.Ε.Ο τρόπος πρόσληψης ειναι σημαντικό κριτήριο (ΑΣΕΠ).