Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης
Απαραίτητο το μέτρο της αξιολόγησης αλλά πρώτα πρέπει να σταματήσουν τους Δημάρχους απο το να ορίζουν με αποφάσεις τους (χωρίς κριτήρια, χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο)προισταμένους που αυτοί επιλέγουν. Φανταστείτε ένα δημόσιο τομέα που ο ανευ κριτηριών τοποθετημένος προιστάμενος θα πρέπει να αξιολογήσει υφιστάμενους υπαλλήλους! Σε όσους Δήμους έχουν οριστεί προιστάμενοι τμημάτων και προιστάμενοι διευθύνσεων χωρίς κρίσεις υπηρεσιακών θα πρέπει πρώτα να ανακληθούν οι αποαφάσεις τοποθέτησεις και μετά να μιλήσουμε για αξιοκρατική αξιολόγηση. Αν δεν διασφαλιστεί η καθαρότητα της αξιολόγησης τότε τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αναποτελεσματικότητας στον δημόσιο τομέα θα παραμείνουν αναλείωτα, όσα ΠΔ και αν θεσπιστούν
 
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Τα κριτήρια ειναι γενικά, θα κριθεί ενας Υ.Ε. εργάτης για διοικητική ικανότητα;Συμφωνώ με τον θανάση Οικονόμου αυτη να γίνει ανάλογα με το επίπεδο, Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε, Π.Ε.Ο τρόπος πρόσληψης ειναι σημαντικό κριτήριο (ΑΣΕΠ).