Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
THKAR
Βασική προϋπόθεση για να αναδειχτούν όλες οι προαναφερόμενες ικανότητες και να έχουν και αντίκρισμα είναι να υπάρξουν και οι ανάλογες υποδομές: δηλ. σοβαρή προσπάθεια μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών με όσο το δυνατό ευρύτερη διασύνδεση μεταξύ τους (με σχεδιασμό και προγραμματισμό και όχι ευκαιριακά), νομοθετικό πλαίσιο σαφές και κωδικοποιημένο χωρίς αλληλοεπικαλύψεις ή αντικρουόμενες διατάξεις και φυσικά δυνατότητα των υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά το αντικείμενό τους με ανάλογη υποχρέωση των Προϊσταμένων για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών.Είναι αδιανόητο σ’ ένα υποτιθέμενα σύγχρονο κράτος οι Δημόσιες Υπηρεσίες μεταξύ τους να μη μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και απαντήσεις του 5λεπτου-10λεπτου που αναζητώνται από αρμόδιους φορείς να δίνονται μέσω της συμβατικής και παρωχημένης μεθόδου μετά από πολλές μέρες ή και ποτέ με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες εργατώρες.
 
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Τα κριτήρια ειναι γενικά, θα κριθεί ενας Υ.Ε. εργάτης για διοικητική ικανότητα;Συμφωνώ με τον θανάση Οικονόμου αυτη να γίνει ανάλογα με το επίπεδο, Υ.Ε, Δ.Ε, Τ.Ε, Π.Ε.Ο τρόπος πρόσληψης ειναι σημαντικό κριτήριο (ΑΣΕΠ).