Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 03: Κριτήρια αξιολόγησης1.Τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργείται η αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοσή τους στην υπηρεσία, καθώς και παραγωγικότητα τους στην υπηρεσία και η απόδοση τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 2. Η παραγωγικότητα τους στην υπηρεσία και η απόδοση τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί το πρωτεύον κρητήριο αξιολόγησης των υπαλλήλων, υπολογίζεται βάσει του ετήσιου αριθμού διεκπεραιωθησών πρωτοκολημένων υποθέσεων πολιτών, καθώς και από τον αριθμό και το είδος των βάσιμων καταγγελιών των πολιτών κατά της ποιότητος κάθε μιάς υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό στό χώρο κάθε υπηρεσίας δημιουργείται γραμματοκιβώτιο έγγραφων και ενυπόγραφων συστάσεων & καταγγελιων τού πολίτη πρός την υπηρεσία και διατίθεται εμαιλ καί φαξ αποστολής καταγγελιων στο ιντερνετ. Για τις συστάσεις-καταγγέλιες των πολίτων συμπληρώνεται άπο τον πολίτη ειδική φόρμα αξιολόγησης με πεδία ανάλογα γιά κάθε υπηρεσία. Η φόρμα αξιολόγησης εκδίδεται άπό το γενικό προιστάμενο των υπηρεσιων μετά άπό πρόταση του προισταμένου κάθε τμήματος.
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΗΣ
Πρέπει να προστεθούν επίσης τα πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά που διαθέτει ο δημόσιος υπάλληλος, η γνώση ξένης γλώσσας, η γνώση Η/Υ και φυσικά εάν ο υπάλληλος έχει διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ!
 
 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστεύω το ότι οι αξιολογήσεις ανθρώπων που θέλουν να προσληφθούν στο δημόσιο πρέπει να γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π.Ακόμη,οι άνθρωποι που ήδη εργάζονται στο δημόσιο θα πρέπει να αξιολογούνται βάση των λεγόμενων των προϊσταμένων τους.Συγκεκριμένα,θα πρέπει, πιστεύω, για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας ,όπως και στο πράσινο, του κάθε Δήμου,να βλέπουμε το πόσο παραγωγικός είναι ο κάθε εργαζόμενος βάση αυτών που βλέπουν οι επιστάτες και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Προφανώς η μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφετε βασίζεται στην αρχή του indian chief.Λυπάμαι αλλά θα τοποθετηθώ όπως βίωσα την αξιολόγηση επί τρία χρόνια στο εξωτερικό από την πλευρά του επαγγελματία αξιολογητή.Συγκροτούνται ομάδες αξιολόγησης από επαγγελματίες αξιολογητές αλλά και πιστοποιημένους αξιολογητές ενεργά στελέχη της Διοίκησης και κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού αξιολογούν μία λειτουργική Μονάδα. Η τάξη μεγέθους της ομάδας είναι ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή του αξιολογούμενου Φορέα. Ένας αξιολογητής για κάθε θέση και επιπλέον σύνδεσμοι σε συνεργαζόμενους φορείς. Όλες οι υποομάδες συντάσσουν αναφορές που τελικά συντίθενται σε μία που υποβάλλεται στην Ηγεσία.Εννοείται φυσικά ότι υπάλληλοι και προϊστάμενοι κρίνονται από ομοίους αλλά και έμπειρους αξιολογητές. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές κρίνονται από τον ομαδάρχη τουςΈτσι μόνο εξαλείφεται κάθε δυνατότητα συνδιαλλαγής προϊστάμενου υφισταμένου ή αξιολογητού κλπ..
 
 
THKAR
Καταθέτω τη δική μου εμπειρία καθώς διορίστηκα με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2 φορές) αλλά και την άποψη παλαιότερων συναδέλφων και πολιτών -κατά γενική ομολογία-: η πλειονότητα όσων δεν διορίστηκαν απ’ τα παράθυρα τιμούν έστω και τον πενιχρό μισθό που κατήντησαν να παίρνουν. Συνήθως έχουν ευγένεια προς τους πολίτες και προς τους συναδέλφους και ακριβώς επειδή έχουν πολλά προσόντα δεν έχουν τα σύνδρομα κατωτερότητας που έχουν πολλοί παλιοί οι οποίοι συχνά προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την αξία τους. Κατά την άποψή μου είναι δίκαιο αυτοί που προσπάθησαν χωρίς να έχουν εξαρτήσεις από βουλευτές, λοιπούς αιρετούς κλπ κλπ να πριμοδοτηθούν. Όσον αφορά την αξιολόγηση Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον όμως η αξιολόγηση δεν είναι φανερή καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν φαινόμενα βεντέτας. Η αξιολόγηση να είναι υποχρεωτική και από τους υφισταμένους, να απευθύνεται απευθείας στις επιτροπές/συμβούλια που θα κρίνουν τις επιλογές Προϊσταμένων αφού θα έχουν σε νούμερο αρκετές απόψεις για κάθε ένα που διετέλεσε Προϊστάμενος.